AI-forskare samlades i workshop om automatisering i den offentliga sektorn

På sikt planerar nätverket en större satsning på innovation och samverkan genom ett AI-center. Foto: Pixabay

Under tisdagen den 29 januari samlades Lunds universitets forskarnätverk inom artificiell intelligens och maskininlärning i Helsingborg för en workshop på temat ”AI i offentlig sektor”. Nätverket AIML@LU bildades förra året och samlar 250 forskare från flera områden, bland annat samhällsvetenskap, humaniora, medicin, naturvetenskap och teknik.

– Vi har planer på att starta ett nytt, internationellt masterprogram inom AI vid Lunds universitet. Det finns också idéer om att etablera en forskarskola inom AI och maskininlärning, säger Kalle Åström, professor i matematik och en av initiativtagarna till nätverket.

Workshopen sammanförde ett nittiotal deltagare från universitetet, näringslivet, myndigheter, kommuner och regionen.

– Det är viktigt att universitetet bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyten genom den här typen av mötesplatser. Det är när vi samlas så här som intressanta idéer uppstår och nya samarbeten skapas, säger Magnus Adenskog, samverkansansvarig på Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Göran Sundin, digital strateg på Skatteverket, introducerade Skatteverkets digitala medarbetare ”Skatti”, som idag hanterar omkring 15 000 chattar i månaden.

– På Skatteverket inför vi nya arbetssätt, där vi skapar samhällsnytta tillsammans med andra. Sedan oktober 2018 svarar vår digitala medarbetare Skatti på frågor inom hela folkbokföringsområdet, säger han.

Hittills har Skatti besvarat omkring 200 000 frågor. I utvecklingen av chatboten har det varit prioriterat att få fram en personlig tonalitet, trots att svaren är givna.

– Personliga svar är en viktig framgångsfaktor. Skatteverket har fem certifierade AI-tränare från kundtjänsten som tränar Skatti. Under våren 2019 kommer Skatti att kunna svara på frågor inom hela privatpersonområdet, inklusive inkomstdeklarationen. Det känns som att den digitala medarbetaren har kommit för att stanna, säger Göran Sundin.

Men att veta vad som är tillåtet enligt GDPR är inte alltid så lätt. Jonas Ledendal, forskare vid Institutionen för handelsrätt, berättade om nya regler som är bra att känna till när man automatiserar i den offentliga sektorn.

– I GDPR finns det förbud mot automatiserat, individuellt beslutsfattande. Men sedan finns det flera undantag till detta, säger Jonas Ledendal.

Till exempel kan det vara tillåtet att använda automatisering för att ta fram beslutsunderlag, som sedan hanteras av personer som har rätt kompetens och befogenhet att fatta beslut, förklarar han.

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap, visade exempel på hur maskininlärning har använts för att analysera politikers tal och debatter i Sveriges riksdag och USA:s kongress. Genom att analysera orden som används har forskarna kunnat mäta hur polariseringen mellan de olika blocken har förändrats över tid.

Eftermiddagen ägnades åt erfarenhetsutbyte kring utmaningarna med AI och maskininlärning i offentlig sektor. Hur hanterar vi frågor om ansvar, transparens och tillit inom AI?

Annons