84 % i Europa vill inte ha sommartid

Annons

Europakommissionen presenterar idag resultatet av en online-enkät som löpt från 4/7 till 18/8 i år och fått över 4,6 miljoner svar. Det är den högsta siffra någonsin för alla Europakommissionens publika enkäter. Och det preliminära resultatet visar alltså att 84 % vill att vi slopar sommartid, d.v.s. att vi ställer fram och tillbaka klockan två gånger om året.

Kommissionär Violeta Bulc, som var den som presenterade de preliminära resultaten konstaterade att ”Miljontals européer använde vår offentliga enkät för att göra sina röster hörda. Budskapet är tydligt: 84 % av dem vill inte att vi ska ställa om klockorna längre. Vi kommer nu att agera i enlighet med detta och förbereda ett lagförslag till Europaparlamentet och Europarådet, som sedan får besluta tillsammans.”

Enkätresultatet visar också att 76 % – alltså drygt tre fjärdedelar – anser att tidsförskjutningen gett dem direkt dåliga erfarenheter. Negativa hälsoeffekter, ökning av trafikolyckor och brist på energiåterhämtning anges bl.a.

Det slutgiltiga resultatet kommer att offentliggöras inom de närmaste veckorna och då kommer vi här på Info Express också återkomma i frågan.

Viktigt i sammanhanget är dock att påpeka att även om 4,6 miljoner enkätdeltagare kan verka väldigt många, är det bara en väldigt liten del av Europas befolkning. I Tyskland, som är det land där flest invånare engagerat sig, deltog endast 3,79 % och i Sverige var deltagarandelen endast 0,48 %. Hade dessa varit statistiskt fördelade hade man kanske kunnat se resultatet som hyfsat väl underbyggt, men så är naturligtvis inte fallet. Det troliga är att de allra flesta inte ens hade en aning om att enkäten fanns, och att de som redan tidigare varit negativa till arrangemanget gick man ur huse för att protestera. Man får hoppas att EU är medvetna om och tar hänsyn till detta innan de tar beslut. 84 % av knappt 1 % ska ju kanske, trots allt, inte vara vägledande.

Annons