8 av 10 verkstäder svårt att hitta personal

Motorbranschen är i stort behov av mekaniker och annan personal till verkstäderna. Under 2018–2020 kommer motorbranschen att behöva anställa cirka 6 400 personer, varav 2 600 tekniker. På endast ett år har behovet ökat med 600 personer. Detta enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på motorbranschen 2018”.

 

Studenterna på fordons- och transportprogrammet går en ljusnade framtid till mötes. De får snabbt stimulerande och intressanta arbeten. Men fler elever behövs och det kräver en utbildning som är av god kvalitet och som matchar motorbranschens behov. I rapporten uppger 8 av 10 företag att de under det senaste året har haft svårt att rekrytera. En huvudanledning är svårigheten att hitta personer med rätt – och relevant – utbildning.

 • Kvalitet driver rekrytering. Fordons- och transportprogrammen behöver förbättras för att dels attrahera elever, dels matcha den kompetens som efterfrågas av företagen. Här är det viktigt att skolan, branschen och beslutsfattare samverkar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Eleverna i det offentliga grundutbildningssystemet täcker idag inte efterfrågan inom motorbranschen. Därför måste antalet platser inom vuxenutbildningen öka genom en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad. Därutöver är en utbyggd satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för motorbranschen.

 • Det ska vara möjligt för vuxna att kunna karriärväxla. Det är som vi ser det en nödvändighet för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. För att detta ska fungera fullt ut måste både staten och kommunerna i landet satsa på regionala resurspersoner som kan bygga upp och utveckla dialogen mellan utbildningssystemet och det regionala näringslivet. Där har vi en lång sträcka framför oss, avslutar Caj Luoma.

 

Fakta:

 • Företagen i motorbranschen behöver anställa cirka 6400 personer under perioden 2018–2020, varav
 • 2600 tekniker
 • 1094 mekaniker
 • 715 kundmottagare/planerare
 • 597 bilskadereparatörer/bilplåtslagare
 • 461 verkstadschefer/verkmästare/arbetsledare
 • 393 bildels-/reservdelspersonal
 • 196 fordonslackerare
 • 193 servicemarknads-/service-/eftermarknadschef
 • 77 plastreparatörer
 • 47 bildels-/reservdelschefer
 • Sedan 2015 har behovet ökat med 28 %.
 • På endast ett år rekryteringsbehovet ökat med 600 personer.
 • 8 av 10 företag uppger att de har haft svårt att rekrytera personal under det senaste året.
 • 2 av 3 företag behöver rekrytera personal under det kommande året.
 • Brist på andelen kvinnor inom motorbranschen i landet är stor. Idag är andelen kvinnor anställda inom motorbranschen 7 %.
Annons