31 cykelbanor som kan ge mycket jobb

Trafikverket satsar hårt på gång- och cykelvägar i södra Sverige. Här är 31 projekt i Skåne, Halland, Småland och Blekinge län som kommer att ge mycket jobb framöver.

Skåne
1. Väg 101, Alstad – Östra Grevie, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 101, mellan Alstad och Östra Grevie. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

2. Väg 101, Arrie–Käglinge, gång – och cykelväg
Trafikverket bygger en gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge.

3. Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

4. Väg 108, Lund–Kävlinge delen Lackalänga–Rinnebäck, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Lund och Kävlinge, delen Lackalänga–Rinnebäck. Det ökar trafiksäkerheten och bidrar till att fler väljer cykeln i framtiden.

5. Väg 13, Hedeskoga–Sövestad, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en gång- och cykelväg längs väg 13 från Hedeskoga till Sövestad i Ystad kommun. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

6. Väg 13, Östra Ljungby–Gråmanstorp, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

7. Väg 1357, Glumslöv–Ålabodarna, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg på väg 1357 mellan Glumslöv och Ålabodarna. Det ökar trafiksäkerheten.

8. Väg 1370, Råå–Mörarp, gång- och cykelväg mellan Rosenlund-Mörarp
I dag saknas en säker gång- och cykelförbindelse mellan Påarp och Mörarp. Det finns två vägar mellan orterna, antingen via Rosenlundsvägen (väg 1370) och Ekebergavägen (väg 1377) eller via Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen (väg 1376).

9. Väg 1444, Nyhamnsläge–Arild, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1444, mellan Nyhamnsläge och Arild. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

10. Väg 1710, Pomona – Östra Kvarn, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1710, mellan Pomona och Östra Kvarn. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

11. Väg 1723 Margretetorp–Fogdarp, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Margretetorp och Fogdarp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

12. Väg 2062, Fjälkinge–Bäckaskog, gång- och cykelväg
Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelväg från Fjälkinge mot Bäckaskog.

13. Väg 511, Höllviken–Stavstensudde, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar för att bygga en cirka 8,5 km lång gång- och cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde.

14. Väg 740 Veberöd–Hemmestorp, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg på väg 740 mellan Veberöd och Hemmestorp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

15. Väg 852, Åkarp–Lund, gång- och cykelväg
För att öka trafiksäkerheten ska Trafikverket rusta upp och förbättra delar av cykelvägen mellan Malmö och Lund. Gång- och cykelvägen kommer att få ny beläggning och helt ny väg på vissa delar.

16. Väg 9, Kivik–Ravlunda, gång- och cykelväg
Vägen mellan Kivik och Brösarp är smal och krokig och mindre lämplig att cykla på. Trafikverket vill öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken på sträckan Kivik–Ravlunda.

17. Väg 936, Stångby–Håstad, gång -och cykelväg
Trafikverket planerar att bygga en cykelväg mellan Stångby och Håstad. Det gör Trafikverket för att öka trafiksäkerheten och göra det möjligt för fler att pendla med cykel.

Blekinge
18. Väg 557, Vekerum–Stilleryd, ny gång- och cykelväg
I augusti 2019 börjar Trafikverket bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 557 mellan Vekerum och Stilleryd. Det gör Trafikverket för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter.

19. Väg 670, Listerby–Johannishus, ny gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 670 Listerby och Johannishus. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Kronoberg
20. Väg 555 Hovdinge–Mjälen, gång- och cykelväg
Trafikverket och Ljungby kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hovdinge och Mjälen. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Trafikverket samordnar det med kommunens arbete med att lägga vatten- och avloppsledningar.

Halland
21. Gång- och cykelvägar i väst
Västra Götalandsregionen och Hallandsregionen planerar tillsammans med flertalet kommuner i Västra Götaland och Halland en särskild satsning på gång- och cykelvägar.

22. Inlagsleden, Kungsbacka, gång- och cykelbro
Trafikverket planerar en ny fristående gång- och cykelbro i södra Kungsbacka. Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

23. Kattegattleden
Trafikverket arbetar ihop med bland andra Region Halland och Region Skåne med att utveckla Kattegattleden till en havsnära cykelled längs större delen av västkusten.

24. Väg 613, Harplinge–Haverdalsbro, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Halmstads kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 613. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

25. Väg 703/154, Vinberg–Bergagård, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Falkenbergs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 703 och 154. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

26. Väg 728, Prästgårdsvägen, Torup, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Hylte kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 728. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

27. Väg 850, Bua–Limabacka, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Varbergs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 850. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

28. Väg 934, Vallbyvägen, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 934. Det gör Trafikverket för att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan Varbergsvägen och det planerade bostadsområdet Må.

29. Väg 939, Torkeltorpsvägen–Hanhals kyrkväg, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 939. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

30. Väg 956 Kyrkoby Dalavägen–Säröleden, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 956. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

31. Väg 975, Lerbergsvägen, ny gång- och cykelväg
Kungsbacka kommun bygger i samarbete med Trafikverket en gång- och cykelväg längs Lerbergsvägen, delen Höglanda–Anneberg.

—————————————————————————————————————————–

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Annons