12 000 alkolås sedan starten

Fotograf: Kronofogden Poliskontroll vid väg

2012 infördes körkort med villkoret alkolås. Villkoret ger den som dömts för rattfylleri en möjlighet att behålla sitt körkort om man bekostar installationen av alkolås i sin bil och går på regelbundna medicinska kontroller. Sedan möjligheten infördes har Transportstyrelsen beslutat om över 12 000 körkort med villkoret alkolås. Det är överlägset flest i Europa.

En bilförare med alkohol i kroppen är en trafikfara. Redan vid små mängder försämras möjligheten att köra trafiksäkert. Trots det sker varje dag fler än 10 000 resor med förare påverkade av alkohol. Mellan 2012 och 2018 har 1 381 personer omkommit i personbilsolyckor. I cirka 20 procent av fallen har föraren varit påverkad av alkohol. Vid singelolyckor är andelen nära hälften.

Reglerna för återkallelse av körkort på grund av rattfylleri skärptes 2012. Men samtidigt infördes möjligheten att få behålla körkortet genom ett alkolås. En möjlighet som många väljer. Idag ansöker och beviljas cirka var tredje rattfyllerist om alkolås.

– Att bli av med sitt körkort kan ofta få allvarliga följder för det privata livet. Du kanske förlorar ditt jobb, du får svårt att bo kvar där du bor på landet osv. Alkolåset ger människor en möjlighet att fortsätta köra bil trots rattfylleri, men då krävs det att du ställer upp på de ganska tuffa krav vi ändå ställer, säger Pär-Ola Skarviken, alkolåssamordnare på Transportstyrelsen.

Villkorstiden sätts idag till ett eller två år, den högre tidsgränsen om det rör sig om grovt rattfylleri eller om det har skett vid upprepade tillfällen.

Ungefär 8 av 10 av de som påbörjar alkolåsprogrammet genomför det och återfår därefter ett ovillkorat körkort efter villkorstiden.

För personer med alkoholproblem ställs också krav på totalt fem läkarintyg under och även efter villkorstidens slut.

Statistik – Alkolås

Totalt antal ärenden (återkallat körkort punkt 1)Antal ansökningar om körkort med villkor alkolåsAntal beslut om beviljat alkolås
20126 8501 6501 517
20137 3962 3742 088
20146 4382 1961 908
20156 6092 1511 811
20165 3891 9091 601
20175 6941 9831 712
20185 7461 9941 593
Sammanlagt44 12214 25712 230

Sverige ledande

I dagsläget finns cirka 2 900 körkort som är villkorade med krav på alkolås. En siffra som är väldigt hög i förhållande till hur det ser ut i andra länder i Europa. Förutom Sverige finns idag system för alkolås i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Polen och nu senast i Österrike. Också Litauen har aviserat att de avser starta ett alkolåsprogram. Varje land har sitt eget alkolåsprogram och omfattningen varierar, från länder med tiotalet villkorade körkort till Sveriges som toppar listan sett till antal. Den svenska modellen bygger på frivillighet och systemet är relativt enkelt.

– Sverige ses ur vissa perspektiv som ett föregångsland i Europa när det handlar om alkolås. Redan 1999 påbörjade vi en försöksverksamhet med alkolås och idag har vi en verksamhet som är föremål för andra länders intresse, vilket måste ses som ett erkännande för den svenska modellen, säger Pär-Ola Skarviken.

Annons