måndag, mars 1, 2021
Hem Hälsa

Fyll på med D-vitamin under vintern

Tillskott av D-vitamin under vintern är viktigt för oss som bor på norra halvklotet. Överläkaren Johan Malm har forskat om sambandet mellan D-vitamin och...

Dålig kondition kopplas till ökad risk för psoriasis senare i livet

I en stor registerbaserad studie visar nu forskare vid Göteborgs universitet att sämre fysisk kondition hos unga vuxna är kopplat till en ökad risk...

Ökad smittspridning av fågelinfluensa – vi uppmanar till extra biosäkerhet

Den mycket smittsamma fågelinfluensan H5N8 fortsätter att spridas i Sverige och i Europa. I Sverige har hittills fyra anläggningar bekräftats smittade. Vi uppmanar till...

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför...

Ägare till hund med diabetes har ökad risk för typ 2-diabetes

Hundägare som har en hund med diabetes löper högre risk att själva diagnosticeras med typ 2-diabetes jämfört med ägare till hundar utan diabetes. För...

Paradoxen som kan vara nyckeln till effektivare vaccin

När ett nytt vaccin ska tillverkas använder man vanligtvis de delar av mikroorganismens yta där flest antikroppar fastnar. Men en ny, omfattande kunskapssammanställning landar...

Snabbt test av antibiotikaresistens (video)

Att hitta rätt antibiotika och att göra det fort – det kan vara livsviktigt vid svåra infektioner. Forskarna Johan Elf och Dan Andersson är...

Tillit spelar roll för coronastrategier

Hanteringen av covid-19-pandemin kan ses som ett dilemma mellan vad enskilda individer vill och vad som är bäst för kollektivet eller samhället i stort....
Annons
- Annons -

Allmänbildning