Förlängningen av Danmarks gränskontroller har varit olaglig, enligt juridiska experter

Flera förlängningar av Danmarks gränskontroller mot Sverige och Tyskland strider mot EU-rätten, eftersom man fortsatt att hänvisa till samma hot som tidigare. Det bedömer bland annat två professorer i EU-rätt vid Aarhus universitet, skriver tidningen Information. Även de svenska gränskontrollernas laglighet har tidigare ifrågasatts av juridiska experter.

I april i fjol slog EU-domstolen fast att det inte är lagligt att förlänga gränskontroller gång på gång med hänvisning till samma hot. Domen gällde Österrike, men är också bindande för övriga Schengenländer som Danmark och Sverige. Därefter har alltså de svenska gränskontrollerna mot Danmark och Tyskland ifrågasatts av mannen som drev frågan mot Österrike, Stefan Salomon, forskare inom EU-rätt vid Amsterdams universitet. Nu gäller samma invändningar de danska gränskontrollerna, som sedan 2017 har förlängts – tekniskt sett återinförts – varje halvår, senast i oktober i fjol.

– När jag jämför grunderna för de många danska förlängningarna med den senaste prejudicerande domen, så tycker jag inte att det ser bra ut för Danmark, säger Karsten Engsig Sørensen, professor i EU-rätt vid Aarhus universitet, till Information.

Justitsministeriet svarar Information att man i oktober bedömde att det fanns grund till att återinföra gränskontrollerna under en ny halvårsperiod, och att man självklart tagit med domen från EU-domstolen i sin bedömning.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-