Färre danskar bor i Skåne – men fler svenskar i Östdanmark

Antalet danskfödda invånare i Skåne har minskat under de senaste åren. Den 31 december 2021 bodde det 19 634 danskfödda personer i Skåne, enligt ny statistik från SCB. Det är 18 procent färre än under rekordåret 2009 då det bodde runt 24 000 danskar på andra sidan Öresund. Däremot ökar antalet svenskar i Östdanmark. Den 1 januari 2022 bodde det, enligt siffror från Danmarks Statistik, 10 937 svenskfödda personer i Region Huvudstaden och Region Själland. Det är 21 procent fler än under 2009.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-