EU-parlamentet sa ja till lagförslag om kvotflyktingar

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Brörk har tagit fram ett lagförslag för ett nytt kvotflyktingssystem på EU-nivå. Idag röstade EU-parlamentet för förslaget. Det antogs med rösterna 37 för, 20 mot och 3 nedlagda.

– Det är ett stort steg framåt för alla oss som har jobbat för att skapa lagliga och säkra vägar för människor som behöver internationellt skydd, säger EU-parlamentariker Malin Björk, som är förslagets huvudförhandlare för EU-parlamentet.

Hon är glad och lättad över att förslaget gick igenom och att så många av hennes ändringsförslag, gick igenom.
– Den här omröstningen sänder ett positivt budskap och visar att EU-parlamentet står fast i sitt stöd för ett kvotflyktingsystem på EU-nivå som är baserat på solidaritet och på humanitära behov, säger Malin Björk.

Malin Björks förslag skiljde sig markant från kommissionens ursprungliga förslag. Bland de delar som hon ändrat i den ursprungliga texten är kraven på att de länder som EU vidarebosätter flyktingar ifrån samtidigt ska hindra andra flyktingar att ta sig till EU, inte olikt innehållet i flyktingavtalet mellan EU och Turkiet.

– Det viktigaste är att parlamentet har avfärdat idén om vidarebosättning som ännu ett sätt för EU att kontrollera migration. Kvotflyktingsystemet kommer att fortsätta vara ett humanitärt svar på den globala flyktingsituationen, inte ett verktyg för EU för att uppnå utrikespolitiska syften eller kontrollera andra länders gränser, säger Malin Björk.

Nu väntar så kallade trialogförhandlingar mellan EU-parlamentet, medlemsländerna i ministerrådet och EU-kommissionen. Först därefter kan förslaget träda i kraft.

Hela lagförslaget (med kommissionens ursprungliga text och Malin Björks ändringsförslag)

- Annons -

Nyheter

-Annons-