lördag, november 28, 2020

Hur EU kan främja en hållbar konsumtion

0
Ledamöterna kommer att kräva nya åtgärder för att främja återanvändning och reparationer och stödja begagnade företag och lokala reparatörer. Den 23 november diskuterar parlamentsledamöterna vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att främja hållbar konsumtion på EU:s inre marknad, inklusive rätten till reparation. – Vi måste...

EU:s nya industristrategi: Vilka utmaningar bör EU ta itu med?

0
Ledamöterna vill att EU:s framtida industristrategi ska hjälpa företagen att hantera covid-19-krisen och den digitala och gröna omställningen. Ta reda på hur i artikeln. Europeiska företag har drabbats hårt av covid-19 pandemin, eftersom många har tvingats stänga eller minska sin arbetskraft och hitta nya sätt att...

Stärkt EU-beredskap och krishantering för framtida hälsohot

0
Ett nytt EU-program syftar till att stärka Europas hälsosystem för att bättre hantera större gränsöverskridande kriser i framtiden, som covid-19-pandemin. Covid-19-utbrottet har visat att EU-länder behöver bättre samarbete och samordning i kristider och att EU:s kapacitet att reagera effektivt mot framtida gränsöverskridande hälsohot behöver förbättras. Utifrån de...

Så vill parlamentet ta itu med skadligt eller olagligt innehåll online

0
Ta reda på hur ledamöterna vill ta itu med skadligt eller olagligt innehåll på nätet och samtidigt skydda yttrandefriheten. EU-lagstiftning behöver anpassas till vår uppkopplade tillvaro och det är också därför EU nu arbetar med en ny lagstiftning för digitala tjänster, Digital Services Act. Syftet är...

Ledamöterna: EU måste sätta standarder för reglering av digitala plattformar

0
Utländska tjänsteleverantörer måste följa kommande EU-reglerKonsumenter måste få bättre skydd mot olagliga, förfalskade och osäkra produkterSträngare villkor för riktad reklam och större kontroll över vad användarna utsätts för på nätetSärskilda regler för de stora plattformarna – marknadstillträdets ”grindvakter” Parlamentet vill se framtidssäkrade regler för digitala...

Europaparlamentet instiftar journalistpris

0
Europaparlamentet instiftar ett journalistpris för att hedra Daphne Caruana Galizia, en maltesisk grävande journalist som mördades 2017. Daphne Cuarana Galizias journalistpris instiftades den 16 oktober, på årsdagen av hennes död och kommer att belöna framstående journalistik som speglar EU:s värden. – Priset kommer att uppmärksamma den viktiga...

EU:s klimatlag: Ledamöterna vill minska utsläppen med 60 % till 2030

0
En budget för växthusgaser ska få EU att uppnå målet i ParisavtaletEtt oberoende vetenskapligt organ ska inrättas för att följa utvecklingenAlla direkta och indirekta subventioner till fossila bränslen ska fasas ut senast 2025 Alla EU-länder måste vara klimatneutrala till 2050. Parlamentet har röstat om EU:s...

1 biljon euro: Europas finansieringsplan för klimatet

0
Ta reda på hur Europa avser finansiera projekt för att tackla klimatförändringarna och stödja de regioner som drabbas hårdast av en övergång till en grön ekonomi. Bara en dryg månad efter tillkännagivandet av en “Europeisk grön giv” har Europeiska kommissionen nu presenterat ett detaljerat förslag för hur...

Sverige

Øresund

Annons

Ekonomi

Annons

Affärsliv

Entreprenör

Annons