måndag, mars 1, 2021

Internationella kvinnodagen 2021: Kvinnor som leder kampen mot covid-19

För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen i år belyser Europaparlamentet den viktiga roll kvinnor spelar under coronakrisen. Kvinnor har stått i första ledet i kampen mot mot coronapandemin inte minst eftersom de dominerar inom sjukvårdssektorn. Många har också drabbats hårt eftersom de ofta har osäkra och...

EU upprättar nya europeiska partnerskap och investerar nära 10 miljarder euro i den gröna och digitala omställningen

Kommissionen föreslog i dag att tio nya europeiska partnerskap mellan EU, medlemsländerna och industrin inrättas. Målet är att påskynda omställningen till ett grönt, klimatneutralt och digitalt Europa och göra den europeiska industrin mer motståndskraftig och konkurrenskraftig. EU kommer att bidra med nästan 10 miljarder euro i...

Hur ledamöterna vill ta itu med fattigdom bland förvärvsarbetande i EU

För att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande vill ledamöterna att det vidtas åtgärder för minimilöner och stöd till dem som är mest utsatta, däribland kvinnor och gigarbetare. Nästan 10 procent av arbetstagarna i EU lever i direkt fattigdom, och så mycket som 21,7 procent av befolkningen...

Ny opinionsundersökning: Så ser svenskarna på EU-samarbetet

I EU har stödet för samarbetet stärkts under pandeminI Sverige har stödet fallit, men är fortfarande högre än genomsnittet i EUSynen på vad EU bör prioritera i framtiden har förändratsSvenskarna vill att EU prioriterar åtgärder för att bekämpa terrorism och organiserad brottlighet Den nya Parlameter-undersökningen...

Sociala medier och demokrati: Vi behöver lagar, inte riktlinjer för plattformarna

Ledamöterna uppmanade EU att ta krafttag för att reglera sociala medier och samtidigt värna om yttrandefrihet och undvika censur I kölvattnet av den senaste tidens händelser i USA och frågan om reglering av sociala medier diskuterade parlamentets ledamöter sitt förhållande till yttrandefrihet, grundläggande rättigheter, mediefriheten...

Återhämtningen efter covid-19: Så funkar det viktigaste EU-instrumentet

Faciliteten för återhämtning och resiliens på 672,5 miljarder euro är det viktigaste verktyget i EU:s återhämtningsplan för covid-19 för att stödja reformer som svar på krisen. Under plenarsessionen i februari kommer ledamöterna att rösta om reglerna för inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens, EU:s...

Vacciner: avtalet mellan EU-kommissionen och AstraZeneca nu offentligt

På ny begäran av EU-kommissionen den 27 januari 2021 har läkemedelsföretaget AstraZeneca gått med på att offentliggöra en maskad version av det avtal som parterna ingick den 27 augusti 2020. Kommissionen välkomnar företagets vilja till ökad insyn i dess medverkan i EU:s vaccinstrategi. Insyn och redovisningsskyldighet är viktigt...

Ansök till Europeiska Karlspriset för unga 2021

Är du mellan 16–30 och arbetar med ett projekt med en europeisk dimension? Ansök senast den 22 februari till Karlspriset för unga 2021 och vinn pengar för att vidareutveckla ditt initiativ. Europeiska Karlspriset för ungdomar arrangeras av Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i...

Sverige

Øresund

Annons

Världen

Annons