Det högsta antalet konkurser i Danmark sedan 2010

Under 2023 nådde antalet konkurser i Danmark den högsta nivån sedan 2010. Sammanlagt gick 3 078 aktiva företag i konkurs i fjol, vilket var 8,6 procent fler jämfört med 2022, visar nya siffror från Danmarks Statistik. Konkurserna medförde att totalt 14 800 heltidsjobb försvann, en nivå som inte uppnåtts sedan 2011. Bygg- och handelsföretagen stod för nästan hälften av alla konkurser, 45 procent, vilket var något högre än det historiska genomsnittet under åren 2009-2023 som ligger på 41 procent.

Minskad efterfrågan och stigande kostnader på samma gång är en del av förklaringen, säger Kristian Skriver, seniorekonom på Dansk Erhverv till affärstidningen Børsen. Det höga antalet konkurser under 2022-2023 efter de relativt få under 2020-2021 ska också ses i ljuset av att de stödåtgärder till företagen under coronapandemin har upphört, skriver Danmarks Statistik. 32 procent av fjolårets konkurser utgjordes av företag som hade så kallade momslån att betala tillbaka – ett stöd som ställdes till förfogande för pressade verksamheter under coronapandemin. Under 2022 var det 43 procent av företagskonkurserna som hade momslån.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-