Den 1 oktober får äldre dieselbilar inte längre köra in i danska storstäders miljözoner

Från den 1 oktober får inte längre äldre persondieselbilar som följer Euronorm 4 eller lägre köra in i miljözonerna i Köpenhamn, Frederiksberg, Odense, Aarhus och Aalborg. Enligt danska bilisters intresseorganisation FDM innebär det att 63 000 danska dieselbilar, främst av årsmodeller fram till och med 2009, stängs ute. Det motsvarar var tionde dieselbil i Danmark. Samma krav gäller redan för bussar samt last- och varubilar. För att de äldre dieselbilarna ska få köras in i miljözonerna krävs att de utrustas med ett partikelfilter. Efterlevnaden av den nya miljöregeln kommer att upprätthållas med kameror vid infarten till och inne i miljözonerna uppger FDM. Den som bryter mot inkörselförbudet i miljözonerna och upptäcks kommer att få böta 1 500 danska kronor.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-