De högsta antalet konkurser i Danmark på 12 år – Kraftiga konkursökningar under hösten i Sverige

Konkurserna ökade på båda sidor sundet i fjol jämfört med 2021. Inte sedan 2010 har så många verksamheter gått i konkurs i Danmark som under 2022. Och på den svenska sidan var antalet konkurser i november och december de högsta sedan slutet av 90-talet. Det visar siffror från Danmarks Statistik och Tillväxtanalys.

2022 blev ett tufft år för både svenska och danska verksamheter. I Danmark gick 2 834 företag i konkurs i fjol – det högsta antalet sedan 2010. Förutom stigande priser på bränsle, energi och fallande konsumtion, skulle även de danska så kallade momslånen (coronalån) som ställdes till förfogande för pressade verksamheter under coronapandemin betalas tillbaka. Många företag har fått svårt att betala tillbaka dessa har under året, vilket även syns i konkurssiffrorna. 1 225 företag, motsvarande 43 procent av konkurserna, utgjordes av företag med momslån.

-Det låga antalet konkurser 2020-2021 följt av det höga antalet 2022 bör därför ses med hänsyn till stödåtgärderna för näringslivet under Covid-19 och dess upphörande, skriver Danmarks Statistik.

Konkurserna i Danmark innebar att 13 700 heltidsjobb försvann under året, vilket var det högsta antalet sedan 2013. Särskilt bygg- och handelsbranschen utmärktes av många konkurser, som tillsammans stod för 45 procent av fjolårets konkurser.

Kraftig stigning av konkurser under hösten i Sverige
Även om antalet konkurser i Sverige för 2022 inte var lika historiskt höga som i Danmark, ökade de också på den svenska sidan Öresund. Under året gick 6 849 företag i konkurs i Sverige, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Det var under framför allt hösten som konkurserna började att stiga kraftigt. I både oktober och december gick över 700 företag i konkurs och i november var antalet närmare 900. Under perioden oktober-december var det nästan 31 procent fler konkurser jämfört med motsvarande period förra året. Trots höga konkurssiffror under hösten, var konkurserna under 2022 på en liknande nivå som tidigare år på 00- och 10-talet.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-