HemDanmark

Danmark

Annons

Ekonomi

Splittrad konjunktur i Öresund: Fortsatt positiv tillväxt i Danmark — Svensk ekonomi visar tecken på inbromsning

Svensk ekonomi krymper medan den danska växer måttligt. Den danska inflationen har kraftigt minskat under året till 3,1 procent i juli samtidigt som svensk...

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU och i Danmark i oktober, men sjönk i Sverige

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade...

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning i början på nästa år

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken...

Nya regler för att rapportera: Parlamentet vill tvinga företagen att ta ansvar

Parlamentet vill ha nya EU-regler för att se till att företag hålls ansvariga när de skadar människor och planeten. Den 10 november enades parlamentet i...

Stigande energipriser: ”Vi måste hitta gemensamma lösningar”

EU bör reagera på de kraftigt stigande energipriserna med gemensamma åtgärder och inte överge sina klimatmål, anser den danska EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen. I en...
Annons

Europeiska Unionen

Bättre konsumentskydd: nya EU-regler för defekta produkter

EU vill uppdatera de befintliga reglerna för defekta produkter för att bättre skydda konsumenter och hålla jämna steg med utvecklingen av ny teknik. Det nuvarande...

Barns rättigheter: vad gör EU för att skydda barn?

Ta reda på vilka åtgärder EU och Europaparlamentet har tagit för att skydda barn och främja deras välbefinnande. Barns rättigheter och skydd som viktig EU-fråga Att skydda...
Annons