torsdag, juni 20, 2024

Att knyta ihop Europa: EU satsar på infrastruktur

Ledamöter vill att Fonden för ett sammanlänkat Europa ska modernisera EU-transporter, digitala nätverk, 5G-system och energiinfrastruktur.

Parlamentet godkände det nya nyckelprogrammet Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility) i kammaren den 6 juli.

Programmet, som är en del av budgeten 2021-2027, kommer att omfatta 33,7 miljarder euro (i nuvarande priser). Det ska finansiera viktiga projekt med målet att förbättra transportanslutningar och energinätverk, liksom digitala tjänster och sammanlänkning i Europa. Det ska också stödja sysselsättning, ekonomisk tillväxt och användning av ny teknologi.

Europaparlamentarikerna beslutade att 60 procent av fondens budget ska avsättas till projekt som ska hjälpa till för att uppnå EU:s klimatmål. Dessutom ska 15 procent av finansieringen från energipelaren avsättas till gränsöverskridande projekt för förnybar energi.

Stöd inom olika områden

Fonden för ett sammanlänkat Europa syftar till att skapa synergier mellan transport-, energi- och den digitala sektorn. Budgeten för varje sektor ska uppgå till:

  • Transport: 25,8 miljarder euro
  • Energi: 5,8 miljarder euro
  • Digitala sektorn: 2,1 miljarder euro

Det ska främja sammankoppling, utveckling och modernisering av järnväg, väg, inre vattenvägar och infrastruktur till havs, liksom att trygga en säker rörlighet.

Den fortsatta utvecklingen av transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) kommer att prioriteras.

Det nya programmet ska säkerställa att när infrastrukturen anpassats för att förbättra den militära rörligheten inom EU, så ska den kunna användas för både civilt och militärt bruk. 1,7 miljarder euro från transportbudgeten kommer att gå till militär rörlighet.

Finansiering kommer att användas för gränsöverskridande projekt för förnybar energi, utfasning av fossila bränslen för att stödja EU:s gröna giv och unionens klimatambitioner och trygga försörjningen.

Den allmänna tillgången till nätverk är ryggraden i den digitala omställningen av ekonomin och samhället, medan sammanlänkningen är en avgörande faktor för att överbrygga ekonomiska, sociala och geografiska klyftor. Prioritet kommer att ges till projekt som utvidgar täckningen, inklusive för hushåll.

Inrättades 2014

Fonden för ett sammanlänkat Europa inrättades 2014 för att sammanföra EU:s finansiering för att utveckla infrastruktur inom digitala-, transport- och energisektorer.

Det har stött synkroniseringen av Baltstaterna, integrationen på den iberiska halvön, diversifieringen av sydöstra Europa och nätet till havs i Nordsjön (Nordsjön, Irländska sjön, Engelska kanalen, Baltiska havet och angränsande vatten).

Fonden möjliggör också interoperabilitet inom viktiga områden såsom eRättvisa, eHälsa och cybersäkerhet.

Sedan 2018 har fonden stött initiativet WiFi4EU som ska erbjuda gratis allmänt wi-fi via offentliga organ över hela EU, inklusive Norge och Island.

Så snart förordningen träder ikraft kommer den att gälla retroaktivt från den 1 januari 2021.

- Annons -

Nyheter

-Annons-