söndag, februari 28, 2021

Nordisk-Baltiska myndigheter uppdrar åt IMF att göra en analys av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i regionen

De åtta länderna i den nordisk-baltiska valkretsen på Internationella valutafonden (IMF) har vänt sig till IMF för att låta göra en regional analys av hot och sårbarheter rörande penningtvätt och finansiering av terrorism. Inom ramen för ett frivilligt initiativ har länderna i Norden-Baltikum bett IMF...

Kretsloppssamhället: definition, betydelse och nytta

Vad innebär egentligen kretsloppssamhället och vilken nytta medför det för miljön, tillväxten och medborgarna? Kolla in vår video och nyhetsgrafik. Den Europeiska unionen producerar mer än 2,5 miljarder ton avfall varje år. För närvarande uppdaterar unionen sin lagstiftning om avfallshantering för att främja en övergång från en linjär till...

Intervju med det nya skatteutskottets ordförande: Vi kan inte fortsätta tillåta skatteparadis i EU

Europaparlamentets underutskott för skattefrågor kommer att bli det europeiska navet för debatt om skattefrågor, lovade Paul Tang (S&D, Nederländerna), utskottets nyvalda ordförande. Vad kommer parlamentets nya utskott för skattefrågor främst att fokusera på? – Vi befinner oss i ett kritiskt skede, regeringar spenderar nu – med...

En rättvis omställning till den gröna ekonomin för alla Europas regioner

Skiftet mot en klimatneutral ekonomi innebär en enorm omställning för koldioxidberoende regioner. Ta reda på hur Fonden för en rättvis omställning kommer att hjälpa till. EU är fast beslutet att uppnå klimatneutralitet till år 2050 och har integrerat målet inom sina alla politikområden inom ramen för den Europeiska...

Extra möte i Europeiska rådet, 17–21 juli 2020

De viktigaste resultaten EU:s ledare enades om ett återhämtningspaket och budgeten för 2021–2027 som ska hjälpa EU med återuppbyggnaden efter pandemin och stödja investeringar i den gröna och digitala omställningen. Europeiska rådets slutsatser, 17–21 juli 2020 Vi har nått en uppgörelse om återhämtningspaketet och EU:s budget. Det...

Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

Startavgifter i motionslopp ingår nu i det friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda. Hästkörning, agility, sportfiske och enduro omfattas också, efter två färska domar i Högsta förvaltningsdomstolen. – Många fler aktiviteter kan nu ge friskvårdsbidrag. Det gäller såväl fritidsaktiviteter med ett mindre...

Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt i centrala Stockholm. Utvecklingen ökar sannolikt den politiska polariseringen i Sverige, menar forskaren...

BNP-utvecklingen i Sverige relativt omvärlden i spåren av covid-19

Svensk BNP följer nära den hos våra viktigaste handelspartners. I den kris som har utlösts av coronapandemin finns det ändå ett antal faktorer som talar för att svensk ekonomi på kort sikt skulle kunna påverkas mindre negativt än omvärlden: Svensk ekonomi har inte stängts ned...

20 miljoner för att fördjupa kunskapen om svenska innovationer

Vad driver fram innovationer? Vilken betydelse har finansiering? Varför ser vi fler svenska innovationer under vissa tidsperioder? Det är några av frågorna som Lundaforskarna bakom databasen Swinno nu kommer att gå till djupet med i ett fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova med 20 miljoner över...

“Återhämtningsplanen efter covid-19 måste vara en del av långtidsbudgeten”

Ledamöter diskuterar planerna för hur man ska starta om Europas ekonomi efter covid-19 – och kommer att rösta om en resolution senare i veckan. Coronavirusutbrottet testar EU på ett sätt som hade varit otänkbart för bara några månader sedan. Förutom alla dödsfall har också EU:s...
- Annons -

Näringsliv