söndag, augusti 1, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Sample Category Title

Annons

Ekonomi

Nationalekonomerna: ”Vi lånar från nästa generations skattebetalare”

https://youtu.be/xbj18bk3Ruw Såväl Sveriges ekonomi som världsekonomin ser mycket bättre ut idag, än vad vi hade kunnat gissa för ett år sedan. ”Då såg allt nattsvart...

Nordisk-Baltiska myndigheter uppdrar åt IMF att göra en analys av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i regionen

De åtta länderna i den nordisk-baltiska valkretsen på Internationella valutafonden (IMF) har vänt sig till IMF för att låta göra en regional analys av...

Kretsloppssamhället: definition, betydelse och nytta

Vad innebär egentligen kretsloppssamhället och vilken nytta medför det för miljön, tillväxten och medborgarna? Kolla in vår video och nyhetsgrafik. Den Europeiska unionen producerar mer...

Intervju med det nya skatteutskottets ordförande: Vi kan inte fortsätta tillåta skatteparadis i EU

Europaparlamentets underutskott för skattefrågor kommer att bli det europeiska navet för debatt om skattefrågor, lovade Paul Tang (S&D, Nederländerna), utskottets nyvalda ordförande. Vad kommer parlamentets...

En rättvis omställning till den gröna ekonomin för alla Europas regioner

Skiftet mot en klimatneutral ekonomi innebär en enorm omställning för koldioxidberoende regioner. Ta reda på hur Fonden för en rättvis omställning kommer att hjälpa...

Europeiska Unionen

Beivrande av ekonomisk brottslighet: Kommissionen ser över reglerna för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett ambitiöst lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paketet...

Att knyta ihop Europa: EU satsar på infrastruktur

Ledamöter vill att Fonden för ett sammanlänkat Europa ska modernisera EU-transporter, digitala nätverk, 5G-system och energiinfrastruktur. Parlamentet godkände det nya nyckelprogrammet Fonden för ett sammanlänkat...

Den gröna given: nyckeln till ett klimatneutralt och hållbart EU

Parlamentet vill att den gröna given ska vara kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19. Läs mer om planen för ett klimatneutralt Europa. Under coronapandemin har...