lördag, november 28, 2020

Nya chanser för ungdomar att förverkliga idéer

Europakommissionen uppmanar intressenter att föra fram idéer till projekt för europeiska solidaritetskåren (the European Solidarity Corps). Totalt har 44 miljoner euro öronmärkts i EU-budgeten...

Morgan Jernfast – Europamästare Formel 4 2018

0
21-åriga Morgan Jernfast blev efter fyra körda heat i Aluksne, Lettland, korad Europamästare i Formel 4 båtracing. Det blev en otroligt spännande tävling där...

Velkommen hjem til elgen

0
Verdens Skove glæder sig over, at en elg er svømmet fra Sverige til Danmark, og nu har slået sig ned i Nordsjælland. Elgen er...

Torkan ökar behovet att skydda lantbruksgrödor från viltskador

0
Årets torka kommer att bli kännbar för lantbruket, eftersom skördeutfallet väntas bli mindre än normalt. Det innebär att toleransnivåerna för skador orsakade av vilda...

EU rustar upp

Även om det ännu finns stora frågetecken kring överenskommelsen mellan USA och Nordkorea, och det (som vanligt) naturligtvis inte är lika solitt som Hr...

Sverige ett av få OECD-länder som både ökat jordbruksproduktionen och minskat dess miljö- och...

0
Den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem. Med innovationssystem menas kombinationen av aktörer, drivkrafter och spelregler...

Trevliga kvinnor kan få mindre i lönekuvertet än trevliga män

0
Det kan löna sig för en man att vara trevlig. Det visar studier från Mittuniversitetet som nyligen presenterades vid en internationell forskningskonferens i San...

Betala snabbt eller fastna hos Kronofogden

0
De som inte lyckas betala sina skulder hos Kronofogden under första året riskerar att fastna i långvarig skuldsättning. Drygt var femte person som fick...