lördag, november 28, 2020

Drömmen om ett IT-jobb i Sverige blev sann

0
Två år har gått sedan Lunds universitet startade sin första uppdragsutbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund. Målet var att validera, komplettera och utveckla...

Från livrädd syrian till välfungerande svensk på fem år

0
Under våra intervjuer på stan har det framkommit att många människor är missnöjda med hur integrationen skett och mycket av Malmös problematik skylls på...

Om oskrivna svenska regler

0
När du väl kommit in, fått uppehållstillstånd och ett personnummer öppnar sig ganska många möjligheter för dig. Samtidigt dyker en mängd skyldigheter och ansvar...

Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare

0
För att tillvarata medicinsk kompetens hos nyanlända över hela landet genomför nu Lunds universitet på uppdrag av Region Skåne och Arbetsförmedlingen en intensivutbildning för...

Tre av fyra yrken lider brist på arbetskraft

0
Idag, samma dag som EU presenterar sina siffror om en sjunkande arbetslöshet, presenterar Arbetsförmedlingen andra siffror som väl kan tolkas både positivt och negativt. Samtidigt...

Sveriges nationaldag 6:e juni – ett fåfängt försök att skapa historia, på svenska och engelska

Till skillnad mot många andra länder har Sverige aldrig varit ockuperade under en längre tid, som t.ex. Norge (som ockuperades först av Danmark och...