fredag, november 27, 2020

Hållbar skogsskötsel: Ledamöter kräver åtgärder mot avskogning

0
Att skydda och hållbart sköta skogar är kritiskt i kampen mot klimatförändringar. Ta reda på vad Europaparlamentet vill. Parlamentet har röstat om ett flertal betänkanden...

“Klimatrörelsen måste bredda sitt engagemang för att överleva”

0
I Sverige firar klimatrörelsen att oljekoncernen Preem har dragit tillbaka sin ansökan om att få bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Men hur ser framtiden...

Plastforskning för en hållbar framtid visualiseras i mötet med design

0
Ett gigantiskt plastlapptäcke i dova färger, en drömsk skulptur med 28 engångsartiklar ingjutna i plastblock, och materialprover av socker, träd och alger. Utomhusutställningen, Materiality...

Hög befolkningstäthet negativt för pollinatörer

0
Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, är det som har störst påverkan på artrikedomen av pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet...

Utsläpp från industrin blir plast

0
Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft  - eller snarare av koldioxid. Plasten i dina skor eller möbler kan...

EU definierar gröna investeringar för att stimulera hållbar finansiering

0
För att stimulera ett skifte mot miljövänliga investeringar introducerar EU regler för att definiera vad som kvalificerar aktiviteter som gröna och hållbara. Vid plenarsessionen i...

Byggandet av ett hållbart livsmedelssystem – EU:s strategi

0
EU:s livsmedelsstrategi ska skydda miljön och garantera hälsosam mat för alla – samtidigt som jordbrukarnas försörjning ska säkerställs. Livsmedelskedjan från produktion till konsumtion och avfall,...

Europas utrotningshotade arter – i siffror (nyhetsgrafik)

0
En miljon av totalt åtta miljoner arter globalt hotas av utrotning. Ta reda på hur många och vilka arter i Europa som är utrotningshotade...

Varför jag avskyr miljöaktivism

0
■ Aktivism som står för planetens välmående och framtida generationers förutsättningar att kunna leva ett bra liv är överdriven. Inte för att intentionen är...

Stigande temperaturer påverkar våtmarker och rubbar vattenbalansen

0
I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en...