tisdag, december 1, 2020

Stärkt EU-beredskap och krishantering för framtida hälsohot

Ett nytt EU-program syftar till att stärka Europas hälsosystem för att bättre hantera större gränsöverskridande kriser i framtiden, som covid-19-pandemin. Covid-19-utbrottet har visat att EU-länder behöver...

Så vill parlamentet ta itu med skadligt eller olagligt innehåll online

Ta reda på hur ledamöterna vill ta itu med skadligt eller olagligt innehåll på nätet och samtidigt skydda yttrandefriheten. EU-lagstiftning behöver anpassas till vår uppkopplade...

Ledamöterna: EU måste sätta standarder för reglering av digitala plattformar

Utländska tjänsteleverantörer måste följa kommande EU-reglerKonsumenter måste få bättre skydd mot olagliga, förfalskade och osäkra produkterSträngare villkor för riktad reklam och större kontroll över...

Europaparlamentet instiftar journalistpris

Europaparlamentet instiftar ett journalistpris för att hedra Daphne Caruana Galizia, en maltesisk grävande journalist som mördades 2017. Daphne Cuarana Galizias journalistpris instiftades den 16 oktober, på...

EU:s klimatlag: Ledamöterna vill minska utsläppen med 60 % till 2030

En budget för växthusgaser ska få EU att uppnå målet i ParisavtaletEtt oberoende vetenskapligt organ ska inrättas för att följa utvecklingenAlla direkta och indirekta...

1 biljon euro: Europas finansieringsplan för klimatet

Ta reda på hur Europa avser finansiera projekt för att tackla klimatförändringarna och stödja de regioner som drabbas hårdast av en övergång till en...

På gång i Europaparlamentet: Långtidsbudget och mänskliga rättigheter

Europaparlamentets verksamhet drar igång igen med diskussioner om långtidsbudgeten, mänskliga rättigheter och covid-19. Budgetutskottet kommer på tisdagen att diskutera förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, reformen av EU:s inkomstkällor och den ekonomiska...

Statistik över trafikolyckor och dödsfall i EU (nyhetsgrafik)

EU har kunnat redovisa ett relativt gott resultat för trafiksäkerheten, men vilka länder är säkrast? Lär dig mer om vilka siffor som gäller baserat...

Asyl och migration i EU i siffror

Den rekordstora migrationen som vi upplevde i EU 2015 och 2016 har minskat, men hur ser den ut idag? Få den senaste statistiken i...

Covid-19: 10 saker EU gör för den ekonomiska återhämtningen

Ta reda på vad EU gör för att hjälpa Europa att komma tillbaka på fötterna efter den förödande ekonomiska påverkan som orsakats av covid-19-pandemin. Läs...