Svensk polis skickar fyra forensiker till Etiopien

Efter flygplansolyckan i Etiopien skickar nu Sverige fyra forensiker till Etiopien, som ska vara med i identifieringsarbetet av de omkomna efter olyckan. De svenska poliserna åker i ett gemensamt nordiskt team tillsammans med fyra poliser från Norge.

I identifieringsarbetet ingår två delar. Den ena handlar om att samla in Ante mortem-uppgifter (före döden) om ett saknat befarat dödsoffer, som till exempel fingeravtryck, DNA och tandjournaler.

Den andra delen handlar om att säkra Post mortem-uppgifter (efter döden) från en anträffad kropp, kroppsdel som exempelvis fingeravtryck, DNA och tandröntgen. 

De insamlade uppgifterna jämförs sedan för att säkerställa en identitet på den anträffade kroppen.

Etiopien har begärt hjälp via Interpol

Två av poliserna kommer från region Stockholm, en från region Nord och en från region Väst.

– Etiopien har begärt hjälp via Interpol, sedan är de medlemsländerna i Interpol som tillsammans hjälps åt som i ett team på plats, där alla länder arbetar utifrån samma metoder, säger Ola Stoltz, utredningsheten på Noa.

Utöver Interpol är även polisanställda från Tyskland, Österrike, Kanada, Storbritannien, Brasilien, Israel och Frankrike med i arbetet.

I den svenska ID-kommissionen ingår Noa tillsammans med fyra ID-lag från olika delar av Sverige:

  • ID-lag Umeå – Region Nord
  • ID-lag Stockholm – Regionerna Stockholm, Mitt och Bergslagen
  • ID-lag Göteborg – Region Väst
  • ID-lag Malmö – Regionerna Syd och Öst

Enligt Ola Stoltz sker arbetet inom ID-kommissionen i nära samverkan även med Rättsmedicinalverket.