Trendbrott: Fler barn berörs av vräkning igen

Lokal samverkan mellan kommuner och hyresvärdar är ett effektivt sätt att förebygga och förhindra vräkningar. Foto: Kronofogden

Under årets första sex månader fick 231 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem, en ökning med 43 barn jämfört med första halvåret i fjol. – Vi vet inte säkert vad ökningen beror på. Men det är angeläget att kommuner och hyresvärdar fortsätter sitt gemensamma arbete för att förebygga vräkningar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

De senaste två åren har antalet barn som berörs av vräkning minskat kraftigt. Men nu bryts nedgången. Fram till den sista juni i år vräktes 124 barnfamiljer – en ökning med 26 familjer jämfört med första halvåret 2017. Det totala antalet barn berörda av vräkning har ökat från 188 till 231 barn.

– Siffrorna ligger fortfarande på mycket lägre nivåer än i början av 2010-talet. Det är svårt att dra säkra slutsatser utifrån så få ärenden. Men det är ett tydligt trendbrott. Vi har också indikationer på att det är fler familjer med utländsk bakgrund som berörs nu än tidigare, säger Johan Krantz.

År 2008 införde den dåvarande regeringen en nollvision för vräkningar av barnfamiljer. Kronofogden för därför statistik över hur många barn som drabbas. Sedan nollvisionen började gälla har antalet barn som berörs av en vräkning minskat kraftigt.

– Vårt mål är att så få barn som möjligt ska bli berörda av en vräkning. Här är en tidig dialog mellan hyresvärd, socialtjänst och den berörda familjen något som vi vet ger effekt, säger Johan Krantz.

Så ser det ut regionalt

I en majoritet av Sveriges 290 kommuner berördes inga barn av vräkning under första halvåret 2018. Men antalet kommuner har ökat från 55 till 62 jämfört med samma period förra året. I förhållande till kommunens befolkningsmängd sticker Södertälje ut. Kommunen har legat högt de senaste fem åren, men siffrorna visar att skillnaden är ännu större i år.

Blekinge, Gotland, Jämtland, Jönköping, Västerbotten är de enda län där inga barn är berörda.

Tabell 1: Kommuner med fem eller fler barn berörda

2018 2017
Kommun Antal ärenden Antal barn Antal ärenden Antal barn Differens ärenden Differens barn
Södertälje 11 24 4 15 7 9
Malmö 11 19 7 15 4 4
Köping 4 12 1 3 3 9
Västerås 4 10 1 3 3 7
Eskilstuna 5 10 1 1 4 9
Stockholm 6 9 9 12 -3 -3
Borlänge 2 8 0 0 2 8
Trelleborg 3 8 1 3 2 5
Göteborg 5 7 6 11 -1 -4
Falun 3 6 0 0 3 6
Kristianstad 2 6 0 0 2 6
Strängnäs 3 6 0 0 3 6
Bengtsfors 2 5 0 0 2 5
Uppsala 3 5 2 2 1 3
Örebro 3 5 2 7 1 -2

Tabell: Barn berörda av vräkning i Sveriges län

2017 2018
Län Antal ärenden Antal barn Antal ärenden Antal barn Differens ärenden Differens barn
Blekinge 3 9 0 0 -3 -9
Dalarna 0 0 6 15 6 15
Gotland 1 2 0 0 -1 -2
Gävleborg 7 9 6 8 -1 -1
Halland 0 0 1 3 1 3
Jämtland 1 2 0 0 -1 -2
Jönköping 2 5 0 0 -2 -5
Kalmar 4 5 7 10 3 5
Kronoberg 0 0 1 2 1 2
Norrbotten 2 4 1 1 -1 -3
Skåne 13 27 22 41 9 14
Stockholm 22 51 29 53 7 2
Södermanland 3 4 9 17 6 13
Uppsala 2 2 4 7 2 5
Värmland 3 4 5 6 2 2
Västerbotten 5 6 0 0 -5 -6
Västernorrland 4 6 2 4 -2 -2
Västmanland 5 10 9 24 4 14
Västra   Götaland 11 22 11 18 0 -4
Örebro 3 9 7 12 4 3
Östergötland 7 11 4 10 -3 -1
Totalsumma 98 188 124 231 26 43

Kontakt och mer information

Längst ner i pressmeddelandet hittar du regional statistik uppdelad på län och kommun. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Fakta – lokal samverkan bidrar till färre vräkningar

Vräkning leder ofta till hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Vräkningar kostar dessutom mycket i personligt lidande både för den drabbade och för samhället. Kronofogden har under många år samarbetat med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar i arbetet med att förebygga vräkningar. En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel genom att prata med hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. I våras lanserade Kronofogden ett nytt metodstöd, som visar hur lokal samverkan mellan kommuner och hyresvärdar effektivt kan förebygga och förhindra vräkningar.