söndag, augusti 1, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Nya regler underlättar för EU-ombudsmannen att agera

Parlamentet uppdaterar reglerna för hur den Europeiska ombudsmannen för att ge ett bredare mandat att granska när EU-administration inte fungerat.

Europaparlamentarikerna förväntas anta en moderniserad stadga som stärker den Europeiska ombudsmannens mandat vid sin plenarsession den 23-24 juni. Parlamentets förhandlare nådde en överenskommelse med rådet och kommissionen i maj 2021 efter några år av politiskt dödläge.

Förstärkt rättsligt ramverk

EU-ombudsmannen ska skydda invånarnas intresse och undersöker ärenden där någon EU-institution eller något EU-organ anklagas för att ha brutit mot lagen eller mot god förvaltningssed. Ärenden kan handla om administrativa brister, diskriminering, maktmissbruk eller oförmåga att agera

De uppdaterade bestämmelserna bekräftar att ombudsmannen har rätt att agera inte bara på inkomna klagomål utan också att bedriva utredningar på eget initiativ, särskilt när det gäller systematiska eller allvarliga brister i EU-organens administration.

Reglerna ger ombudsmannen rätten att kräva tillgång till hemligstämplad EU-information inom ramen för en utredning. Medlemsländernas myndigheter kan också avkrävas information.

EU-ombudsmannen utses av Europaparlamentet vid inledningen av varje mandatperiod. I framtiden får inte kandidaterna ha varit ledamot i Europaparlamentet, EU-kommissionen eller medlem i Europeiska rådet eller i någon nationell regering under de senaste två åren. Kravet syftar till skydda ombudsmannens oberoende.

“Fri att agera”

I en plenardebatt om de nya reglerna den 9 juni i närvaro av den nuvarande EU-ombudsmannen Emily O’Reilly sade föredragande Paulo Rangel (EPP, Portugal) att Ombudsmannen ska vara “ett oberoende organ som är fritt att agera på det sätt det bedömer passar”.

Han sade att parlamentet, precis som andra EU-institutioner både kan och bör bli granskade. – Vad vi faktiskt säger är att vi vill utsatta för granskning, vi vill att någon tittar på våra processer, sade han.

– Parlamentet och EU-ombudsmannen har alltid haft en väldigt nära och konstruktiv relation. Dessa nya bestämmelser stärker det bandet.. Det visar på parlamentets fortsatta engagemang för att göra unionen mer medborgarvänlig, och högsta möjliga krav på EU-administrationens ansvar, sade O’Reilly.

Kompromisser om de nya reglerna

Lissabonfördraget fastställer en särskild procedur för beslut om bestämmelserna om EU-ombudsmannen. Reglerna har formulerats av Europaparlamentet, som inhämtat yttrande från kommissionen, och godkännande från rådet före den slutliga omröstningen i kammaren.

Reglerna har inte uppdaterats sedan Lissabonfördraget. Parlamentet presenterade ett förslag i februari 2019, men kom inte överens med rådet. Förhandlingar ledde till ett informellt avtal mellan institutionerna i maj 2021 och parlamentet föreslog en text den 10 juni i enlighet med kompromissen. Den slutliga omröstningen i kammaren förväntas den 23 juni.

- Annons -

Latest Articles