torsdag, juni 17, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img
HemNordenOECD och STRING står värd för konferens om att bygga norra Europa...

OECD och STRING står värd för konferens om att bygga norra Europa som en grön megaregion

-

En konferens på temat hur norra Europa kan byggas som en grön megaregion kommer att hållas digitalt den 11 juni. Under mötet ska ett strategiskt dokument innehållande 23 rekommendationer för att bygga en framtida megaregion presenteras.

Organisationerna OECD och STRING står värd för konferensen den 11 juni och har tagit fram strategidokumentet, som innehåller 23 rekommendationer riktade mot beslutsfattande organ på nationell, regional, lokal samt megaregional nivå, för att bygga en megaregion i norra Europa. Syftet med rekommendationerna är att främja investeringar, attrahera kvalificerad arbetskraft, skapa en hållbar transportinfrastruktur och upprätthålla en hög livskvalitet i regionen.

Flera beslutsfattare på toppnivå kommer att tala vid mötet, däribland Sveriges statsminister Stefan Löfven, vice ordföranden för OECD Ulrik Vestergaard, Danmarks klimat- och energiminister Dan Jørgensen, kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh och ordföranden i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen.

Det strategiska dokumentet har tagits fram inom ramen för ett partnerskap mellan STRING och OECD det senaste året och efter att dialoger genomförts mellan intressenter på olika nivåer. Däribland har fyra nationella seminarier hållits i Danmark, Norge, Sverige respektive Tyskland.

Fakta: STRING-regionen

Regionen är ett geografiskt område som sträcker sig över Tyskland, Danmark, Sverige och Norge och består av åtta regioner och fem större städer och befolkas av totalt 12,8 miljoner invånare. STRING är en politisk samarbetsorganisation som arbetar i riktning mot FN:s hållbarhetsmål kring att skapa hållbara städer och samhällen.

Källa: String

- Annons -