fredag, december 3, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Skogsavverkningen i Europa ökar – men inte i den takt som tidigare rapporterats

I en ny studie ifrågasätter 33 forskare en EU-rapport om Europas skogsbruk som rönte stor uppmärksamhet förra året. Enligt studien, som publiceras i Nature, feltolkades data vilket fick det att se ut som om avverkningsvolymerna var betydligt större än vad de i själva verket var.

Forskare vid EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum publicerade förra året en artikel som slog ned som en bomb. Med hjälp av satellitdata kunde de EU-anknutna forskarna visa att den avverkade skogsbiomassan i Europa ökat med hela 69 procent mellan perioderna 2011-2015 och 2016-2018. Artikeln rönte stor uppmärksamhet och skapade debatt, bland annat på EU-parlamentets möte sommaren 2020 då EU:s framtida skogsstrategi diskuterades. Men i en ny studie slår ett europeiskt forskarlag fast att den gamla rapporten inte stämmer. Avverkningsarealerna ökar förvisso, men inte alls i den takt som beskrevs i EU-studien.

– Det rör sig om ett metodfel vid användningen av satellitdata. Avverkningsvolymerna har ökat de senaste åren, men med 6 procent snarare än 69 procent, säger Tom Pugh, naturgeografiforskare vid Lunds universitet och en av de svenska författarna bakom studien.

Bränder tolkades som avverkningar

Metodfelen i den gamla studien består i att EU-forskarna har använt globala kartor över avverkningar som inte är avsedda för studier där skogsbruk under olika tidsperioder jämförs.

– Dessutom har naturliga störningar så som brand, torka och stormar feltolkats som avverkningar, säger Tom Pugh.

I den gamla studien uppgavs att den avverkade skogsarealen i Sverige ökat med 36 procent under de aktuella perioderna. Inte heller detta överensstämmer med verkligheten. Volymen har tvärtom minskat med 8 procent. De 33 forskarna slår fast att det är av yttersta vikt att politiker får korrekta underlag för att fatta optimala beslut i frågor kopplade till skogen.

– Med klimatförändringarna är det mest troligt att nivåerna av naturliga störningar så som brand, stormar och insektsangrepp kommer att öka. Vi måste kunna avgöra hur omfattande dessa skador är, hur de uppstår och vad som kan göras för att begränsa dem. Detta förutsätter fjärranalysbaserade metoder där markbaserade mätningar används som referensdata, säger Tom Pugh.

Den nya studien har gjorts av 33 forskare från 13 europeiska länder. Marc Palahí från Europeiska skogsinstitutet är huvudförfattare. De svenska medförfattarna är Tom Pugh från Lunds universitet, Göran Berndes från Chalmers samt Håkan Olsson och Jonas Fridman från Sveriges lantbruksuniversitet.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature: ”Concerns about reported harvets in European forests”

Läs mer om studien i ett pressmeddelande från Sveriges lantbruksuniversitet: ”Kraftig överskattning av skogsavverkningar i uppmärksammad Nature-artikel”

Källa: Lunds universitet

- Annons -

Latest Articles