fredag, december 3, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

På gång i Europaparlamentet: Digitala gröna intyg, EU-investeringar och relationerna med Storbritannien (video)

Vid plenarsessionen 26-29 april kommer ledamöterna att rösta om EU:s investeringsprogram, de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien, samt planerna på ett digitalt grönt intyg.

Digitalt grönt intyg

Parlamentet kommer att staka ut sin ståndpunkt om kommissionens förslag till ett digitalt grönt intyg, vilket ska underlätta säkert resande inom EU under pandemin.

EU-investeringar

EU:s investeringar kommer att vara centrala för att få igång Europas ekonomi efter pandemin. Parlamentet röstar om finansiering för att främja ett grönt, digitalt och rustat EU fram till år 2027. Bland programmen som ska godkännas finns Horisont Europa för forskning och innovation, LIFE-programmet för miljö och klimatåtgärder, Digitala Europa och civilskyddsmekanismen.

Ledamöterna kommer också att rösta om finansieringen under åren 2021-2027 för den Europeiska försvarsfondenEU:s rymdprogram och globaliseringsfonden, samt programmet för den inre marknaden.

Avtalet med Storbritannien

Kammaren kommer att rösta om EU:s handels- och samarbetsavtal med Storbritannien och Nordirland, som provisoriskt varit ikraft sedan den 1 januari. Ledamöternas godkännande krävs för att överenskommelsen ska kunna träda ikraft permanent.

Skyddade tågresenärer

Parlamentet förväntas också ge grönt ljus till nya regler för att bättre skydda och hjälpa tågresenärer vid förseningar och inställda avgångar.

Terroristinnehåll på nätet

Ledamöterna röstar också om nya regler för att förhindra spridningen av terroristinnehåll på nätet. Internetplattformar tvingas ta bort flaggat innehåll eller göre det otillgängligt inom en timme.

Relationer med Ryssland, Turkiet, Kina och Indien

Ledamöterna kommer att diskutera den senaste utvecklingen i relationerna mellan EU och Ryssland – inklusive fängslandet av Aleksej Navalnyj. De kommer även att debattera relationerna med Turkiet, samt Kinas sanktioner nyligen mot ett antal europeiska verksamheter och politiker. Parlamentet kommer också att rösta om sin ståndpunkt om hur banden mellan EU och Indien ska se ut framöver.

Ledamöterna kommer också att rösta om ett obligatoriskt öppenhetsregister för intresseorganisationer som vill påverka EU:s policyutformning, ta ställning till en reform av en global skattepolicy och kräva en klimatneutral sjöfart till år 2050.

Vad är din syn på områdena och andra på EU:s agenda? Gör din röst hörd och säg din mening.

- Annons -

Latest Articles