tisdag, september 28, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Butiker som säljer smycken saknar kunskap om informationsplikten

Ett tillsynsprojekt i samarbete mellan flera storstadskommuner visar att många butiker som säljer smycken inte känner till vilken skyldighet de har att informera om innehållet i varorna. En kund som frågar inför ett köp har rätt till information om en vara innehåller särskilt farliga ämnen, oavsett i vilken butik hen frågar.

– Det här resultatet visar hur viktigt det är att ställa frågor om farliga ämnen när du handlar smycken och andra varor. Ett fåtal butiker och butikskedjor känner till den lagstadgade informationsplikten, även om fler kanske har fungerande rutiner för att svara när de väl får frågor om innehåll från kunderna, säger Kristina Turkál, miljöinspektör i Helsingborgs stad.

Under 2020 gjorde miljöinspektörer från Helsingborgs stad, Malmö stad, Göteborgs stad och Stockholms stad tillsynsbesök i 42 butiker som säljer smycken. Både fristående butiker och butiker i butikskedjor besöktes och inför tillsynen hade de fått information från kommunerna. 

– Vårt syfte med projektet var att informera butikerna om vilka regler som gäller för kemiska ämnen i varor samt att kontrollera deras rutiner för kundfrågor och informationsplikt när det gäller varor som innehåller särskilt farliga ämnen, säger Carl-Johan Skredsvik, miljöinspektör i Göteborgs stad.

Få butiker kände till informationsplikten

När inspektörerna frågade butikspersonal, och i vissa fall representanter från huvudkontoren om de kände till den lagstadgade skyldigheten att informera kunder som frågar om farliga ämnen i varor, svarade bara 9 av 28 kedjebutiker och 2 av 12 fristående butiker att de kände till kravet.

Resultatet stämmer överens med att bara 8 av 28 kedjebutiker svarade att de utbildar sin personal om informationsplikten, medan ingen av de fristående butikerna gjorde det. 29 av 40 butiker svarade att de någon gång fått frågor om nickelinnehållet i smycken. Frågor om andra kemiska ämnen var ovanligt.

Enligt EU:s Reach-förordning är butiker skyldiga att informera kunder när varan de frågar om innehåller ett särskilt farligt ämne (i en halt över 0,1 viktprocent) som listas i förordningens kandidatförteckning. Leverantörer är i sin tur skyldiga att informera butiker om innehållet. Några exempel på hälsofarliga metaller i smycken förutom nickel är bly, kadmium och kvicksilver.

– Nästan alla butikerna kände till att det finns regler om nickel i smycken. Men däremot var kunskapen om andra förbjudna ämnen lägre. Detta gäller särskilt fristående butiker där bara 4 av 12 ställde krav om nickelinnehållet i smycken på sina leverantörer, säger Alexandru Daramus, miljöinspektör i Malmö stad.

Tre smycken innehöll förbjudna ämnen

Av de 57 varor som köptes in för kontroll under projektet innehöll tre smycken halter av förbjudna ämnen som låg över gränsvärdena.

Två ringar i en fristående butik Malmö innehöll för höga halter av bly och ett par örhängen i en kedjebutik i Stockholm avgav för höga halter av nickel. Butikerna informerades om att de inte längre får sälja smyckena.

– Ett sätt för kunder själva ta reda på kemikalieinnehållet i en vara är att använda Kemikalieappen som finns att ladda ner på Sveriges konsumenters webbsida. Med appen kan de få information om farliga ämnen innan köpet, säger Mikael Åhman, miljöinspektör i Stockholms stad.

- Annons -

Latest Articles