måndag, juli 26, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img
HemHälsaNy studie: En av tio har besvär av långtidscovid

Ny studie: En av tio har besvär av långtidscovid

-

Åtta månader efter konstaterade antikroppar mot covid-19 har fortfarande en av tio minst ett måttligt till allvarligt symptom som upplevs ha negativ påverkan på arbete, socialt liv eller i hemmet. Vanligaste långtidssymptomen är lukt- och smakbortfall samt trötthet. Det visar en delstudie från den så kallade COMMUNITY-studien vid Uppsala universitet, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Sedan våren 2020 pågår den så kallade COMMUNITY-studien vars huvudsyfte är att studera immunitet efter covid-19. I studiens första fas, våren 2020, samlades prover in från drygt 2 000 medarbetare vid Danderyds sjukhus, där cirka 19% visades ha antikroppar mot SARS-CoV-2. Studiedeltagarna har sedan dess, var fjärde månad, lämnat blodprov och svarat på enkätfrågor avseende långtidssymtom och dess påverkan på livskvaliteten.

Negativ påverkan i över åtta månader

Vid den tredje uppföljningen av studiedeltagarna, i januari 2021, undersökte forskargruppen självrapporterad förekomst av långtidssymptom och dess påverkan på arbete, sociala sammanhang och hemmet hos gruppen som haft mild covid-19 minst 8 månader tidigare. Denna grupp bestod av 323 vårdanställda (83% kvinnor, medianålder 43 år) som insjuknat i covid-19 innan första provtagningen under april och maj 2020 och jämfördes med 1072 vårdanställda (86% kvinnor, medianålder 47 år) som inte haft covid-19 under hela studieperioden.

Resultaten visar att 26% av de som haft covid-19, jämfört med 9% i kontrollgruppen, har haft minst ett långtidsbesvär som varade i över 2 månader och att 11% – jämfört med 2% i kontrollgruppen – har haft minst ett långtidsbesvär med negativ påverkan på arbete, socialt liv eller i hemmet i över 8 månader. De vanligaste långtidsbesvären var lukt- och smakbortfall, trötthet och andningsbesvär.

Nästa provtagning i maj

Nu fortsätter COMMUNITY-studien och nästa provtagning sker i maj då en stor andel deltagare förväntas vara vaccinerade. Förutom att följa immuniteten och förekomst av återinfektion, planeras flera projekt gällande långtidscovid. Forskarna kommer bland annat att studera covid-19-associerat lukt- och smakbortfall närmare samt undersöka huruvida immunsystemet och autoantikroppar, alltså antikroppar riktade mot kroppens egna vävnader, spelar en roll vid långtidscovid.

Källa: Uppsala universitet-Anna Malmberg

- Annons -