tisdag, september 28, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Covid-19-mutationer: hur ser läget ut och vilken effekt har vaccinationerna?

Existerande covid-19-vaccin bör vara effektiva mot nya varianter förklarade experter för Europaparlamentarikerna vid en utfrågning den 15 mars.

Som en del av parlamentets fortsatt nära granskning av EU:s vaccineringsstrategi, frågade ledamöterna i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ut representanter från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Världshälsoorgansationen (WHO) om effektiva vaccinen är mot covid-19-mutationer.

Det var det senaste i en serie utfrågningar och evenemang där centrala aktörer under coronakrisen informerar Europaparlamentarikerna om sitt arbete.

Huvudsakligen tre mutationer inom EU

Dr Bruno Ciancio som leder övervakningen inom EU:s smittskyddsmyndighet berättade att det för närvarande finns huvudsakligen tre varianter inom EU: den brittiska varianten (24 000 fall i 28 EU/EES-länder), följt av den sydafrikanska (900 fall i 18 EU/EES-länder) och den brasilianska (200 fall i 9 EU/EES-länder).

Givet den nuvarande kunskapen om mutationerna förutser smittskyddsmyndighetens modeller att EU:s nuvarande åtgärder och vaccinationsstrategi fortfarande kommer att vara effektiva enligt Ciancio. Men han betonade att det är viktigt att länderna fortsätter hålla koll på mutationerna och deras spridning.

Snabbare godkännande av vaccin

Dr Marco Cavaleri som är ordförande för Europeiska läkemedelsmyndighetens särskilda insatsgrupp för covid-19 sade att myndigheten noga granskar studier om vaccinens effektivitet mot nya covid-19-varianter.

Enligt honom bör godkännandeprocessen för vaccin som anpassats för nya varianter vara snabbare.
– Tillverkare behöver inte skicka in ett nytt ärende från noll, utan det kommer att godkännas som en variation av doserna som ledde till det ursprungliga godkännandet av vaccinet. Det kommer att spara mycket tid, kommer att göra saker och ting mer rakt på sak och flexibla, sade han.

Behovet av ett globalt samordnat svar

Katherine O’Brien som ansvarar för vaccin och biologiska ämnen på Världshälsoorganisationen betonade behovet av ett globalt samordnat svar, för att säkerställa ordentlig övervakning och bedömning av varianter, bedömning av dess inverkan på vaccinen, modifiering av vaccinens sammansättning och fördelning.

Hon underströk också hur viktig information om de existerande vaccinens effektivitet är för människors förtroende och för att stävja misinformation.

En EU-plan för att främja partnerskap mellan alla intressenter

EU-kommissionen presenterade en beredskapsplan ”HERA-inkubatorn” som svar på nya coronavirusvarianter inför miljöutskottet på måndagen. Syftet är att samordna forskare, industrin, lagstiftare och myndigheter för att trygga snabb utveckling, godkännande och tillräcklig produktion av vaccin för nya virusvarianter.

- Annons -

Latest Articles