fredag, december 3, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Robotar visar tecken på empati

Robotar har utvecklat en förmåga som visar att det är möjligt för robotar att lära sig att se saker ur andra perspektiv och detta visar tecken på empati.

Columbia State University i USA har robotar förmågan att kunna avgöra hur en annan robot kommer att agera. Efter att ha observerat en robot i olika filmklipp kunde den andra roboten dra slutsatser om hur roboten skulle bete sig framöver. Syftet med studien var att se om robotar har förmågan att förstå och kunna förutse vad andra robotar planerar att göra utifrån iakttagelser.

Maskiner har lärt sig att kunna avgöra vad andra robotar planerar att göra och hur de planerar att agera. När människor umgås tillsammans med andra lär de sig att med tiden uppskatta och bestämma andras beteende och hur den förändras framöver och det är det som exempelvis underlättar samarbetet mellan kollegor som arbetar tillsammans, kommunikationen inom grupper av vänner eller inom familjer osv. Detta kännetecknade en mänsklig förmåga som underlättade kommunikationen inom olika grupper och som ledde till att människor kunde samarbeta och leva tillsammans, men det visade sig att robotar också kunde lära sig att kunna förstå hur robotar skulle handla i framtiden.

Studiens syfte var att se om den första roboten kunde utveckla förmågan att förstå och förutse målsättning hos den andra roboten enbart genom observationer av den andra roboten. Undersökningen leddes av professorn Lod Hipson vid Columbia University. Forskarna bakom studien byggde en robot och placerade den i en lekstuga som var ca 91×61 cm stor. De programmerade sedan roboten till att följa en grön prick och röra sig mot den. Vanligtvis kunde den röra sig fritt mot den gröna cirkeln som den tydligt kunde se. Ibland ställdes en röd kartong mellan roboten och cirkeln, så att den antingen stannade eller var tvungna att röra sig mot en annan grön cirkel.

Efter att ha observerat roboten i två timmar, kunde roboten som iakttog tidigare försök och den andra roboten kunde den observerande roboten förstå den andra robotens rörelser och var den skulle röra sig. Roboten som hade betraktat försöksroboten som hade fått instruktionerna kunde förutse var den andra roboten skulle röra sig i 98 av 100 fall, utan att veta hur den andra roboten hade programmerats och utan att ha en liknande datainmatning.

Boyuan Chen, en av forskarna och ledaren för undersökningen, hävdar att resultatet är spännande. Han yttrar sig på följande sätt om undersökningen:
“Våra resultat börjar visa hur robotar kan se världen utifrån en annan robots perspektiv. Förmågan att som åskådare kunna sätta sig in i en annan partners situation, så att säga, och förstå huruvida partnern kunde eller inte kunde se den gröna cirkeln från dess utsiktspunkt utan vägledning är kanske en primitiv form av empati.”

När de hade utformat experimentet hade forskarna Boyuan Chen och Carl Vondrick, lektor i vetenskap, förväntat sig att observatörroboten skulle lära sig att kunna förutse hur försöksroboten skulle bete sig under en kort tid efter att den har betraktat försöksroboten. Det som forskarna inte förväntade sig var hur precisa observatörrobotens antaganden om försöksrobotens rörelser kunde vara, även efter att bara ha sett ett par sekunder av videon som en ledtråd i ett av fallen.

Forskarna medger att beteendet som roboten uppvisade i denna studie är enklare än människors beteenden och mål. Trots det tror dem att detta kan vara början på en mer begåvad typ av robot som besitter en teori om sinnet och tankarna. Ungefär vid tre års ålder börjar barn förstå att andra har olika mål och behov och perspektiv som skiljer sig från deras. Detta kan leda till aktiviteter som lek eller tecken på manipulation som lögner när barnen interagerar. Detta anses vara en av de viktigaste mänskliga funktionerna och en faktor som är nödvändig för komplexa och anpassningsbara sociala interaktioner som samarbeten och tävlingar men även förmågan att känna empati och kunna manipulera omgivningen. Människor är fortfarande mer effektiva på att beskriva deras förutsägelser jämfört med robotar. Forskarna fick observatörroboten att förutsäga rörelserna i form av bilder, istället för i ord, för att inte roboten skulle förvirras av språket. Emellertid antar Lipson att robotens förmåga att kunna förutse och visualisera framtida handlingar inte är unik. “Människor visualiserar också ibland. Vi föreställer oss ständigt framtiden i form av bilder i våra tankar och inte med ord”.

Han uppger även att det finns många etiska frågor. Teknologin kommer att göra robotar mer resilienta och användbara, men när robotar kan ana hur människor tänker, kan de även manipulera tankarna. “Vi erkänner att robotar inte kommer att förbli passiva instruktionsföljande maskiner länge till,” påstår Lipson. “Som andra typer av avancerad AI hoppas vi på att beslutsfattare kan hjälpa oss att noga bevaka denna typ av teknologi så att vi alla gynnas av den”.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källor: Columbia University School of Engineering and Applied Science. ”Robot displays a glimmer of empathy to a partner robot.” ScienceDaily. ScienceDaily, 11:e januari 2021.

- Annons -

Latest Articles