lördag, december 4, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Framtiden utan antibiotika – så kan den bli

Den växande antibiotikaresistensen är en av vår tids stora utmaningar. Men om vi förbereder oss i tid, behöver den postantibiotiska framtiden inte bli en nattsvart dystopi. Det menar forskare bakom en ny populärvetenskaplig antologi om antibiotikaresistens och smitta i en ny tid.

Liksom coronaviruset kommer antibiotikaresistenta bakterier att påverka våra liv i grunden. Varje år dör hundratusentals människor runt om i världen på grund av infektioner av resistenta bakterier. Och problemet växer. Forskare uppskattar att år 2050 kommer de årliga dödstalen att ha stigit till flera miljoner. 

Vad kommer att hända när vi inte längre har fungerande antibiotika? Hur kommer det att påverka våra liv, samhällen och inte minst sjukvården? Detta har forskare från en rad olika områden undersökt tillsammans i snart två års tid vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet. Ett arbete som resulterat i två antologier: Efter antibiotika – om smitta i en ny tid, och Att leva med bakterier – möjligheter till ett levbart immunitärt liv.

– Vi vill ge en helhetssyn på problemet. Hur påverkar resistensen exempelvis vår arkitektur, kultur, kommunikation och sjukvård? Och omvänt, hur kan vi redan nu börja anpassa dessa områden för att framtiden inte ska behöva bli så dystopisk, säger Kristofer Hansson, docent i etnologi vid Malmö universitet, och en av forskarna i gruppen.

I böckerna diskuteras människans förhållande till antibiotika och bakterier, liksom antibiotikans historiska, sociala, ekonomiska och politiska dimensioner. Tillsammans visar de möjliga vägar till en levbar framtid som präglas av en mer hållbar relation till läkemedel, bakterier och socialt liv.

– Vi vill bjuda in läsarna att fundera över och ta ställning till forskarnas visioner och diskussioner. Vilka förändringar behöver vi göra i samhället? Forskningen kan peka ut framkomliga vägar till en levbar postantibiotisk framtid, men vi måste alla hjälpas åt för att ta oss dit, säger Fredrik Brounéus, från den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, som varit med i arbetet kring böckerna.

Den populärvetenskapliga boken Efter antibiotika – om smitta i en ny tid, publiceras den 17 Februari på bokförlaget Fri Tanke. Den vetenskapliga antologin Att leva med bakterier – möjligheter till ett levbart immunitärt liv, publiceras samtidigt av Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Båda böckerna finns att köpa i bokhandeln.

Forskarna, och författarna bakom antologierna, har varit medlemmar i Temat Postantibiotiska framtider vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet 2019-2020.

Läs mer om Temat Postantibiotiska framtider på Pufendorfinstitutets hemsida

Källa: Lunds universitet

- Annons -

Latest Articles