torsdag, juni 17, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img
HemMiljöBör man sluta använda plast?

Bör man sluta använda plast?

-

Plast har blivit ett allvarligt miljöproblem och frågan om hanteringen av plast har blivit väldigt aktuell på sistone. Är det verkligen miljövänligt att helt sluta använda plast? Finns det några fördelar med att fortsätta att använda plast?

Det finns olika typer av plast. Den ena sorten är plast som inte kan brytas ned och inte är miljövänligt och den andra sorten är motsatsen; nedbrytbar och miljövänlig. Nedbrytbar plast blir alltmer vanlig och populär bland konsumenter som vill värna om planeten enligt BBC, men den nedbrytbara plasten är problematisk i sig. Den miljövänliga plasten har egenskaper som gör att den kan brytas ned av bakterier eller omvandlas till kompost, men det mesta av plasten kan omvandlas till kompost inom industrin. De flesta nedbrytbara plaster är gjorda av växter eller mikroorganismer som framställer speciella korn i cellerna och bildar biopolymerer, som i sin tur bildar strukturen för bioplast (PHA). Den växtbaserade plasten kan göras av stärkelse eller andra typer av stärkelseblandningar, som PLA. Problemet med denna miljövänliga plast är att den består av olika ämnen och tar olika lång tid på sig att brytas ned beroende på omgivningen. I ett experiment som gjordes av Imogen Napper från universitet i Plymouth kunde hon komma fram till att hur länge olika material håller i mark, luft och i hav under tre år. Påsar som bestod av nedbrytbar plast, plast som bryts ned genom kompost och nedbrytbar plast som bryts ned med hjälp av syre lades i mark och hav och hängdes vid höjder för att vara i luften.

Påsen som var gjord för kompost varade olika lång tid i de olika förhållandena, precis som de andra påsarna. Påsen försvann inom tre månader när den lämnades i havet men varade i 2 år när den lämnades i jorden orörd. Resten av påsarna höll i mer än tre år när de lämnades i hav och i marken och de gick inte sönder när olika varor lades i påsarna. Uppe i luften hade alla påsar gått sönder eller brutits ned en bit efter nio månader och de flesta hade brutits ned till så kallade mikroplaster. Detta är ett problem om dessa mikroplaster senare konsumeras av människor, iom att effekten dessa har över människors hälsa är mestadels okänd.

Problemet med nedbrytningen av plast handlar om hur olika sorters plats bryts ned. Tunna plastpåsar bryts inte ned på samma sätt som tjockare plast, som exempelvis kaffekoppar, vilket kan leda till nedskräpning. En fördel med bioplast är att den kan läggas i kompost tillsammans med andra matrester och kan på så vis brytas ned på ett hållbart sätt. Om plast och mat kan förvaras tillsammans på ett miljövänligt sätt kan man minska plasten som hamnar på soptippar. En annan fördel med bioplast är att den bryts ned efter ett tag och kan därmed spridas på olika gårdar.

Bioplast kan vara ett bättre alternativ till att inte använda plast beroende på hur den framställs. En artikel från Bioregional beskriver ett problem som kan inträffa när alla företag försöker övergå från plastförpackningar till andra alternativ fort. Om man ersätter plast med kartong och ökningen av kartongförpackningar sker plötsligt finns det en risk för att det kan leda till avverkning av skogar. Enligt organisationen WWF (World Wildlife) är detta ett allvarligt problem främst i tropiska skogar, som också är platser där det mesta av den biologiska mångfalden hittas. Ett annat problem är att förpackningar av exempelvis metall innebär att mycket energi går åt att framställa olika metaller utan att istället förbättra återvinningssystemet som redan finns.

En lösning som hade kunnat fungera på lång sikt är att förbättra återvinningssystemet i länder där det inte fungerar bra eller inte fungerar alls. Genom att effektivisera återanvändningen av plast, kan man utnyttja den plasten som redan finns idag. Det hade sparat på resurser, för att mer plast inte hade tillverkats, samtidigt som plasten som redan har tillverkats återanvänds istället för att brännas upp eller kastas iväg i naturen. Man kan dessutom uppmana folk att återvinna i en större utsträckning och att återanvända plast i de fall där plasten kan återanvändas. Klimatfrågan kan inte lösas på en dag, men man kan ta flera steg för att minska plastproblemet idag.

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

- Annons -