Mom2B-appen ska identifiera kvinnor i riskzon

Image by Free-Photos from Pixabay

Förlossningsdepression drabbar ungefär tolv procent av alla mammor i Sverige. Det finns effektiva behandlingar, det gäller bara att kunna identifiera vilka kvinnor som riskerar att drabbas. Forskaren och läkaren Alkistis Skalkidou och hennes forskarteam vid Uppsala universitet, har utvecklat en app till hjälp med detta.

Lyssna på avnitt 52: Mom2B-appen ska identifiera kvinnor i riskzon

Alkistis Skalkidou, professor vid institutionen för 
kvinnors och barns hälsa.

Förlossningsdepression är ett tillstånd av nedstämdhet i samband med graviditeten eller under en period upp till ett år efter att barnet fötts och som kan leda till lidande och problem för den drabbade mamman och hennes barn.

– Det är många som drabbas av det men ingen vill riktigt prata om det, så det är fortfarande ganska tabubelagt. Men det drabbar mer än 12 procent av kvinnorna i Sverige, säger Alkistis Skalkidou.

Hon är professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och hennes forskarteam har utvecklat appen Mom2B för att kunna identifiera vilka kvinnor som riskerar att drabbas.

Källa: Uppsala universitet