Nu ska danska livsmedel räknas som närproducerade i Skåne

De här frigående grisarna utanför byn Tarm på Jylland räknas nu in i begreppet närproducerat när Region Skåne upphandlar livsmedel - under förutsättning att de föds upp i enlighet med svenska djur- och växtskyddslagar. Foto: News Øresund

Danska livsmedel ska jämställas med livsmedel producerade i Skåne och ytterligare sju svenska regioner i södra och västra Sverige när Region Skåne gör sina inköp. Regionstyrelsen fastställde i veckan en definition av närodlade livsmedel där även grannlandet på andra sidan Öresund ingick. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Region Skånes miljöprogram 2017-2020 ska minst 70 procent av regionens livsmedelsbudget för 2020 användas till närproducerade och/eller ekologiska livsmedel. Enligt miljömålet ska närproducerade livsmedel prioriteras vid regionens upphandlingar.

Fram tills nu har Region Skåne inte haft en definition av vad som menas med närproducerade livsmedel. I veckan beslutade regionstyrelsen att definiera närproducerat som “livsmedel som har sitt ursprung och är förädlat i följande regioner: Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Östergötland, Region Halland, Västra Götalandsregionen samt hela Danmark”.

Ytterligare ett krav i Region Skånes upphandlingspolicy är att alla varor som köps in ska leva upp till svensk lagstiftning. Det innebär att även livsmedel som köps in från Danmark ska uppfylla svenska djur- och växtskyddslagar samt att användning av antibiotika inte får ske i förebyggande syfte.