Förlängda krisåtgärder för det svenska näringslivet

Den svenska regeringen presenterade under måndagen förlängda krisåtgärder för näringslivet. Foto: News Øresund

Den svenska regeringen förlänger flera av de krisåtgärder som införts för att stötta företag under coronakrisen. Kostnaden för de förlängda åtgärderna väntas landa på 15 miljarder svenska kronor. Det meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) och arbetsmarknadsminister Per Bolund (MP) under måndagen.

Möjligheten till korttidspermittering förlängs fram till och med 30 juni 2021. I och med förlängningen kommer det också införas en striktare hantering av ansökningarna.

Även omställningsstödet, som kan ges till företag som förlorat mer än 50 procent av omsättningen på grund av corona, förlängs så att det också kan sökas för perioden augusti till oktober 2021. Tidigare beslut omfattade endast mars-juli. Omställningsstödet gäller till ett värde upp till 30 miljoner kronor och motsvarar 70 procent av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader.

Stödet som getts till egenföretagare förlängs också så att omsättningsförluster mellan augusti till oktober ska kunna omfattas. Stödet kan ersätta upp till 70 procent av den förlorade omsättningen, dock som mest 72 000 kronor per företag.

Företagen får även fortsatt möjlighet att skjuta fram tre månaders skatteinbetalningar, i form av exempelvis moms och arbetsgivaravgifter, i ytterligare ett år framöver.

Tidigare har regeringen också beslutat att de lättnader som införts i arbetslöshetsersättningen ska förlängas så att de gäller även 2021.