torsdag, juni 17, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img
HemEkonomiEn rättvis omställning till den gröna ekonomin för alla Europas regioner

En rättvis omställning till den gröna ekonomin för alla Europas regioner

-

Skiftet mot en klimatneutral ekonomi innebär en enorm omställning för koldioxidberoende regioner. Ta reda på hur Fonden för en rättvis omställning kommer att hjälpa till.

EU är fast beslutet att uppnå klimatneutralitet till år 2050 och har integrerat målet inom sina alla politikområden inom ramen för den Europeiska gröna given i syfte att tackla klimatförändringar. Det ambitiösa målet kräver en omställning till en ekonomi som är mindre beroende av koldioxidutsläpp och är utmanande för de regioner som är mest beroende av fossila bränslen och koldioxidintensiva industrier.

Ta reda på mer om hur EU tacklar klimatförändringarna.

I januari 2020 föreslog kommissionen att Fonden för en rättvis omställning skulle inrättas i syfte att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen. Fonden är en del av den 1 biljon euro stora finansieringsplanen för den Europeiska gröna given. Parlamentet förväntas rösta om inrättandet av fonden vid plenarsessionen i september.

En tidslinje med beloppen som förhandlas

Resurser från EU:s budgetFinansiering genom EU:s återhämtningsinstrument
Kommissionens förslag – 14 januari 20207,5 miljarder euroX
Kommissionens ändrade förslag – 28 maj 202011 miljarder euro32 miljarder euro
Regionalutskottets betänkandeutkast – 15 juli 202025 miljarder euro32 miljarder euro
Överenskommelse i Europeiska rådet – 21 juli 20207,5 miljarder euro10 miljarder euro

Vid en plenarsession den 23 juli utmanade parlamentet att motivera de massiva nedskärningarna i budgeten för Fonden för rättvis omställning och InvestEU avseende Gröna given – en EU-prioritering på lång sikt som inte får riskeras.

Vem får finansiering?

Alla medlemsländer kan få tillgång till finansiering, men resurserna kommer att koncentreras på de regioner som har de största utmaningarna: regioner med stor koldioxidintensitet, som är kraftigt beroende av fossila bränslen (kol, brunkol, torv och oljeskiffer). Hur rikt landet är kommer också att vara en faktor.

Att göra omställningen till en grön era utan att lämna någon bakom sig

Under ett möte i juli 2020 begärde parlamentets regionalutskott en större budget för Fonden för rättvis omställning för att utvidga dess omfattning till:

Hållbara investeringar i:

 • mikroföretagande och små och medelstora företag, inklusive uppstartsföretag och hållbar turism
 • smart och hållbar rörlighet och miljövänlig transportinfrastruktur
 • projekt för att bekämpa energifattigdom, särskilt avseende subventionerade bostäder, och att främja ett klimatneutralt perspektiv och lokal uppvärmning med låga utsläpp
 • grön infrastruktur
 • regenerering och sanering av tomter och tidigare exploaterad mark samt projekt för ändrad användning, när principen om att förorenaren ska betala inte kan tillämpas.


Ledamöterna krävde också undantag för investeringar knutna till naturgas i regioner som är väldigt beroende av utvinning och förbränning av kol, brunkol, oljeskiffer och torv.

 1. En rejäl ökning av budgeten
 2. Medfinansiering av upp till 85 procent av relevanta kostnader för berättigade projekt som riktar sig till de mest utsatta samhällena i varje region.
 3. En procent avsätts till öar, och ytterligare en procent avsätts till de mest avlägsna regionerna
 4. En grön belöningsmekanism för de länder som minskar sina utsläpp av växthusgaser snabbast

Med en ökad budget skulle vi kunna effektivt hjälpa de regioner som behöver det allra mest, men, framförallt, ge ett starkt stöd till våra medborgare. Vi rör oss in i en ny grön era utan att vi lämnar någon bakom oss 

Manolis Kefalogiannis (EPP, Grekland)

Föredragande för inrättandet av Fonden för en rättvis omställning

 Vad Fonden för en rättvis omställning vill investera i

 • små och medelstora företag och nyetablerade företag
 • forskning och innovation
 • billig ren energi, minskade utsläpp, energieffektivisering och förnybar energi
 • digitalisering och digital uppkoppling
 • regenerering och sanering av mark, landrestaurering och ändrad användning
 • den cirkulära ekonomin, inklusive avfallsförebyggande, minskning, resurseffektivisering, återanvändning, reparation och återvinning
 • vidareutbildning och kompetensutveckling för anställda till annan sysselsättning
 • stöd att söka jobb
 • omställning av existerande koldioxidintensiva installationer

Plattform för rättvis omställning

I juni drog kommissionen igång Plattformen för rättvis omställning som stödjer offentliga och privata aktörer i kol- och anda koldioxidintensiva regioner. Den kommer att inbegripa en databas över projekt och experter, som delar information och teknisk rådgivning.

Bakgrund

I mars 2018 krävde parlamentet att en övergripande fond, som skulle kunna hjälpa energisektorn att göra en rättvis omställning, inrättades.

I januari 2020 presenterade kommissionen sitt förslag till Fonden för en rättvis omställning för att stödja de regioner som drabbades mest av omställningen.

I juli enades EU:s ledare om ett mindre belopp för återhämtningsplanen och den fleråriga finansieringsramen för åren 2021-2027, vilket mottog stark kritik från Europaparlamentet.

- Annons -