måndag, juli 26, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img
HemEuropeiska Unionen1 biljon euro: Europas finansieringsplan för klimatet

1 biljon euro: Europas finansieringsplan för klimatet

-

Ta reda på hur Europa avser finansiera projekt för att tackla klimatförändringarna och stödja de regioner som drabbas hårdast av en övergång till en grön ekonomi.

Bara en dryg månad efter tillkännagivandet av en “Europeisk grön giv” har Europeiska kommissionen nu presenterat ett detaljerat förslag för hur det ska finansieras. Investeringsplanen för den europeiska gröna given ska locka åtminstone 1 biljon euro i offentliga och privata investeringar under det kommande decenniet. Tisdagen den 14 januari diskuterade ledamöterna den föreslagna investeringsplanen.

Varför är den viktig?

För att lyckas ställa om EU till en klimatneutral ekonomi till år 2050 kommer enorma investeringar i teknik för ren energi att krävas. För att nå etappmålet på 40 procent minskade växthusgasutsläpp till år 2030 krävs, enligt EU-kommissionens beräkningar, investeringar på 260 miljarder euro årligen.

Läs mer om EU:s svar på klimatförändringarna

Var pengarna kommer ifrån

Ungefär hälften av pengarna bör komma från EU:s långtidsbudget genom olika program som bidrar till klimat- och miljöprojekt, exempelvis genom jordbruksstöd, Regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Horisont Europa (för forskning och innovation) och LIFE-programmet.

Detta å andra sidan skulle locka ytterligare 114 miljarder euro i medfinansiering från medlemsländerna. Genom InvestEU och innovations- och moderniseringsfonder inom systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) beräknas mobilisera ytterligare ungefär 300 miljarder euro i offentliga och privata investeringar. Den nya ”mekanismen för rättvis omställning” (Just Transition Mechanism) förväntas attrahera ytterligare 100 miljarder euro. Mekanismen ska hjälpa de regioner som drabbas mest negativt av en grön omställning, t.ex. regioner med stort kolberoende.

Mekanismen för rättvis omställning

Mekanismen kommer att baseras på tre pelare:

  • Fonden för rättvis omställning
  • Finansieringsprogrammet InvestEU
  • Lån från Europeiska investeringsbanken, understödda via EU-budgeten.

Totalt beräknas dessa instrument mobilisera runt 100 miljarder euro i offentliga och privata investeringar. Pengarna kan användas för kompetensutveckling av arbetstagare, stöd till företag att skapa nya sysselsättningstillfällen, samt investeringar i ren energi och isolering av hem.

1) Fonden för rättvis omställning

Fondens investeringar ska särskilt hjälpa de regioner som är beroende av fossila bränslen, såsom kol, vilket fortfarande bidrar med en fjärdedel av EU:s energiproduktion. EU:s kolsektor sysselsätter 238 000 människor i kolutvinning och i kraftverk, i över 100 europeiska regioner, från Polen till Spanien. År 2015 fanns 128 kolgruvor i 12 medlemsländer och 207 koldrivna kraftverk i 21 medlemsländer.

Frans Timmermans är vice-ordförande i EU-kommissionen och har ansvar för den Europeiska gröna given. Den 14 maj presenterade han förslaget för ledamöterna och konstaterade:
– Det är budskap till kolarbetare i Asturien, västra Makedonien eller i Silesien, till torvodlare på det irländska inlandet, till baltiska regioner beroende av oljeskiffer och många andra. Vi vet att er väg mot klimatneutralitet är brantare, och vi vet att möjligheten till en annan framtid – en renare framtid – i allmänhet är välkommen men vägen dit tycks skrämmande. Den nya mekanismen för rättvis omställning med minst 100 miljarder euro är ett löfte att EU är med er i den här omställningen, sade han.

I maj 2020 ändrade kommissionen förslaget om Fonden för rättvis omställning inom ramen för EU:s plan för ekonomisk återhämtning – Next Generation EU, för att mildra effekterna av coronapandemin. Den föreslagna finansieringen på 7,5 miljarder euro från EU:s långtidsbudget har ökats till 10 miljarder euro utöver 30 miljarder euro i externa intäkter från det Europeiska återhämtningsinstrumentet. Fonden kommer att erbjuda bidrag för socialt stöd, ekonomisk revitalisering och markrestaureringsprojekt.

2) Särskild finansiering inom InvestEU-programmet

InvestEU-programmet ska prioritera finansiering för klimatet och mobilisera totalt 45 miljarder euro i projekt inom “Rättvis omställning” från 2021 till 2027.

Programmet inrättades 2018 och är EU:s centrala investeringsprogram för att stimulera den europeiska ekonomin. 

I slutet av maj 2020, inom ramen för återhämtningsinstrumentet Next Generation EU, föreslog kommissionen en ökad budget för InvestEU och en dubblering av finansieringen som ska gå till hållbar infrastruktur till 20 miljarder euro, av de totalt 75 miljarder euro som garanteras via EU:s budget.

3) Lånefacilitet för den offentliga sektorn

Ytterligare finansiering kan komma från en lånefacilitet för den offentliga sektorn. 1,5 miljarder euro kan komma som bidrag från långtidsbudgeten och upp till 10 miljarder euro i form av lån från Europeiska investeringsbanken. Ytterligare 25-30 miljarder euro ska komma via myndigheters investeringar för att hjälpa regioner som drabbats hårdast av kostnaderna för att minska koldioxidutsläppen.

Finansiering ska gå till investeringar inom allt från energi och transport till regionala värmenätverk och kollektivtrafik.

Nästa steg

I juli godkände parlamentets utskott för regional utveckling inrättandet av Fonden för rättvis omställning, men krävde en större budget, bredare omfattning och en belöningsmekanism. Parlamentet förväntas rösta om sin ståndpunkt vid plenarsessionen i september. 

- Annons -