tisdag, september 28, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Antal tågresenärer ökar och bilresor minskar i Helsingborg

Under 2019 ökade antalet av- och påstigande resenärer på tågstationerna i Helsingborgs kommun med 16%. Biltrafikflödena på Helsingborgs mätpunkter visar en minskning på 5% sedan 2016. Det stämmer väl överens med förra årets resvaneundersökning som  även den visade på en minskning av bilresor. Detta framkommer i Trafikåret 2019, en ny rapport som sammanställer fakta och statistik under 2019 från olika trafikslag i Helsingborg.

Trafikåret 2019 är en årlig uppföljning av Trafikplan 2017 och trafikutvecklingen i Helsingborg. I den sammanställer vi fakta och statistik, beskriver vad vi gjort under året, samt gör en analys över utvecklingen.

   – Enligt den nya sammanställningen ser vi att antalet resenärer som stiger på och av tågstationer har ökat betydligt på samtliga tågstationer i Helsingborgs kommun. Det är en positiv trend som kan ha ett visst samband med att antal resor som görs med bil har minskat över tid. Det är också positivt utifrån det perspektivet att vi satsar på att utveckla våra tågstationsorter. Det vi inte är lika nöjda med är att cyklingen har gått ner från förra året men vi får hoppas att det är en tillfällig nedgång och att våra strategiska satsningar på bättre cykelvägar och ökad säkerhet ger resultat på längre sikt, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltingen.

- Annons -

Latest Articles