”Libanons folk kan räkna med Europeiska unionen” – pressmeddelande efter Charles Michels besök i Beirut

Mr Charles MICHEL, President of the European Council. Foto/källa: European Union

Dokumentet är tillgängligt på följande språk som inte är EU-språk:Arabic

Europeiska rådets ordförande Charles Michel reste till Beirut den 8 augusti 2020 för att visa EU:s solidaritet med människorna i Libanon efter de förödande explosionerna den 4 augusti.

Michel besökte Beiruts hamn för att skaffa sig en bild av katastrofens omfattning. Han efterlyste en oberoende utredning som kan ge klarhet i vad som orsakade katastrofen och erbjöd europeisk expertis. Under sitt besök träffade Charles Michel företrädare för det libanesiska Röda korset och betygade sin respekt för räddningsmanskapen, där också européer ingår, som arbetar dygnet runt och som visar enormt mod.

Jag är djupt imponerad av modet hos det libanesiska folket, som i en redan svår situation nu också har drabbats av denna tragedi. EU är sedan länge en vän och en partner. I dessa svåra tider är vi mer än någonsin solidariska med Libanon.

– Charles Michel

Charles Michel bekräftade att EU är redo att fortsätta att ge bistånd för att hjälpa människorna i Libanon. EU har redan aktiverat sina nödmekanismer. 33 miljoner euro har mobiliserats för akuta behov och över 250 räddningarbetare från medlemsländerna är ute på fältet. Tonvis med förnödenheter har ställts till förfogande och mer kommer att följa. Tillsammans med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppmanade Charles Michel EU:s samtliga medlemsländer att intensifiera sitt stöd till Libanon, både för de omedelbara behoven och för återuppbyggnaden på lång sikt. Det är viktigt att biståndet når fram till dem som behöver det.

Under sitt besök träffade Charles Michel president Michel Aoun, parlamentets talman Nabih Berri och premiärminister Hassan Diab. Enheten och stabiliteten i Libanon är idag viktigare än någonsin, både för landet och för hela regionen. Charles Michel betonade också vikten av strukturreformer som är i linje med regeringens reformplan och Libanons internationella åtaganden och som den libanesiska befolkningen kräver. Det finns ett akut behov av en överenskommelse med Internationella valutafonden. Michel efterlyste därför konkreta åtgärder för att reformera det finansiella systemet och vidta åtgärder mot korruption.

De lokala politiska krafterna bör ta tillfället i akt och gå samman i en nationell insats för att ta itu med de omedelbara behoven, men även med de mer långsiktiga utmaningar som landet står inför. Det är av största vikt för landet att Libanon genomför de grundläggande strukturreformerna. Libaneserna kan räkna med Europeiska unionen i det arbetet – men intern enighet är det viktigaste.

– Charles Michel