lördag, april 17, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img
HemEkonomi"Återhämtningsplanen efter covid-19 måste vara en del av långtidsbudgeten"

“Återhämtningsplanen efter covid-19 måste vara en del av långtidsbudgeten”

-

Ledamöter diskuterar planerna för hur man ska starta om Europas ekonomi efter covid-19 – och kommer att rösta om en resolution senare i veckan.

Coronavirusutbrottet testar EU på ett sätt som hade varit otänkbart för bara några månader sedan. Förutom alla dödsfall har också EU:s ekonomi drabbats hårt. Inför omröstningen om planerna på att revidera EU-budgeten för 2020 varnar Johan Van Overtveldt, ordförande för parlamentets budgetutskott, för att den ekonomiska återhämtningen kommer att bli ”långsam och gradvis” och att förutsägelsen om en minskning av den ekonomiska aktiviteten med 7,5 procent i år är en ”mild prognos”.

EU:s åtgärder mot coronaviruset

I en intervju på Europaparlamentets Facebooksida konstaterar den belgiske ECR-medlemmen att det fortfarande finns en hel del osäkerhet.

– Inte ens i krigstid har det ekonomiska livet upphört så hastigt. Det finns så mycket osäkerhet, kommer det att bli ett återfall? Kommer det att bli en andra omgång av nedstängningar? Hur kommer humöret att vara hos investerare och konsumenter?

Sedan början av utbrottet har EU mobiliserat alla tillgängliga medel för att hjälpa medlemsstaterna att stärka deras sjukvårdssektorer och mildra de socioekonomiska effekterna av viruset. Parlamentet har också begärt ett stort återhämtningspaket för att stödja Europas ekonomi efter krisen.

Van Overtveldt säger att detta måste bäddas in EU:s nästa långtidsbudget.

– Återhämtningsfonden bör vara betydande, men den bör också vara en del av nästa långtidsbudget för 2021-2027 och inte något frånskilt, säger han.

Behov av beredskapsplan

Den nuvarande långtidsbudgeten avslutas i december och Van Overtveldt säger att det därför behövs en beredskapsplan om man inte skulle komma fram till en ny budgetöverenskommelse i tid.

– När vi kommer in i juni blir det ont om tid för att få långtidsbudgeten godkänd i tid, och ett avbrott i de nuvarande EU-programmen skulle vara mycket dåligt för EU:s rykte och politiska sammanhållning, säger han.

Budgetutskottets ordförande uppmanar också andra EU institutioner att notera parlamentets ståndpunkt.

– Parlamentets måste ge sitt samtycke, och det är inte alls lika säkert som det var för den innevarande budgeten. Så kommissionen och rådet måste vara uppmärksamma på parlamentets målsättning. I medborgarnas intresse kommer parlamentet se till att långtidsbudgeten och återhämtningsfonden är bästa möjliga svar på den allvarliga krisen som vi nu ser och som kommer att få konsekvenser under många år.

Solidaritet och ansvar

På jämförelsen mellan återhämtningen efter covid-19 och Marshallplanen efter andra världskriget, svarar Van Overtveldt:

– Vad som hittills har gjorts av Europa, och säkerligen när detta kompletteras med återhämtningsfonden på, säg, ytterligare en biljon euro, kommer vi att göra mer än vad som gjordes med Marshallplanen.

Kommissionen väntas lägga fram förslaget för återhämtningsfonden inom kort, men det finns en spricka i uppfattningen om till exempel länder ska ges lån eller bidrag. För att hitta en lösning som alla parter kan komma överens om, säger Van Overtveldt att man måste hitta en kompromiss.

– Det måste verkligen visas solidaritet gentemot de länder som drabbats hårdast av covid-19, men det måste också finnas ett ansvar. Att bara kasta pengar är aldrig en lösning. Den stora utmaningen blir att hitta rätt balans.

Grönare ekonomi

Behovet av betydande stimulans för att starta om EU:s ekonomi kommer i en tid då röster kräver ökade gröna investeringar. Parlamentet insisterar också på att klimatåtgärder ska vara kärnan i återhämtningen i pandemin.

Van Overtveldt beskriver kommissionens gröna giv som ”en början” men varnar för att förslagen är ”ofullständiga och farligt underfinansierade”.

Han betonar också till potentialen för att göra EU:s ekonomi grönare genom jordbruks- och sammanhållningsfinansieringen, som står för ungefär två tredjedelar av EU:s budget. Motståndkraften i EU:s ekonomi måste också bli bättre enligt Van Overtveldt, så att den är bättre rustad för att hantera nödsituationer som covid-19.

– Vad det handlar om till syvende och sist är vad vi kan uppnå för att öka välståndet och välfärden för EU-medborgare. Det är den enda frågan som är relevant.

Se hela intervjun med budgetutskottets ordförande Johan Van Overtveldt

Parlamentet röstar i veckan om en resolution om den planerade nya långtidsbudgeten. För att trygga demokratisk granskning och ansvarsutkrävande kommer ledamöterna att kräva att parlamentets roll skyddas. Ledamöterna förväntas också begära att kommissionen utarbetar en beredskapsplan för att undvika störningar för jordbrukare, företag och organisationer som räknar med EU-medel, om det skulle bli så att långtidsbudgeten försenas.

- Annons -