fredag, december 3, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img

Hur många dödsfall kommer det att krävas innan skolorna stängs ned?

Världshälsoorganisationen har konstaterat att coronaviruset, även kallat COVID-19, är en pandemi. Flera länder har valt att stänga ned skolor över hela Europa till följd av den drastiska spridningen av coronavirus däribland de; Frankrike, Portugal, Bulgarien, Polen, Tjeckien och Rumänien. Även Norge och Danmark har valt att stänga ned skolor och universitet. Länder som Spanien, Tyskland, Storbritannien, Ungern och Grekland har valt att stänga ned skolorna i delar av landet (olika provinser eller städer) för att minska smittspridningen. Varför gör inte Sverige detsamma?

Med tanke på att de nordiska länderna är lika varandra om man ser till samhället, bör även Sverige stänga ned skolorna. Många svenskar reser och kan därför bära med sig smittan från andra populära resmål till Sverige. Viruset är inte bara farligt för enskilda individer; det kan leda till komplikationer för riskgrupper. Ett samhälle borde vara enat under sådana förhållanden. Nedstängningen av skolor hade bidragit till att smittspridningen hade minskat.

Det främsta argumentet till att inga skolstängningar sker är att vårdpersonalen då kommer att hålla sig hemma från arbetet för att ta hand om barnen. Det man förbiser i detta scenario är att barnen också är en smittkälla som inte verkar tas som ett hot. Detta är allvarligt eftersom barn kan bära på viruset även om de inte får allvarliga symptom. Detta resulterar i att barnen i sin tur kan insjukna och ta med sig viruset hem till föräldrarna. Om föräldrarna då inte uppvisar symptom kan de smitta andra medarbetare när de går iväg till arbetet, vilket är allvarligt om de råkar arbeta inom just vården.

Dessutom är skolan nu ett konstant stressmoment för alla elever på grundskolan och gymnasiet som inser allvaret att drabbas av viruset om man har nära släktingar med bakomliggande sjukdomar. Jag känner många som har föräldrar eller syskon med diabetes, hjärtproblem eller högt blodtryck och alla dessa riskfaktorer gör att vi känner konstant oro och rädsla över att bli smittade i skolan. Det är svårt att vara produktiv i skolan när man förutom en ständig psykisk belastning måste desinficera ytorna man tar på eller tvätta excessivt.

Den svenska skolan ger oss idag tillgång till våra egna bärbara datorer och använder sig av digitala verktyg för att ge oss alla en digitaliserad och modern utbildning. Varför kan inte eleverna använda sig av dessa möjligheter och få en digitaliserad undervisning under en kort tid? Detta hade hjälpt med smittspårningen och dessutom så hade vården inte blivit överbelastad som den kan bli om en stor andel av medborgarna i Sverige smittas samtidigt.

Att stänga ned skolorna, åtminstone i de värst drabbade områdena, hade kunnat bidra till att skydda människors hälsa. Det hade också kunnat förhindra att fler fall hade uppkommit, eftersom fler ungdomar hade insett seriositeten i den drastiska åtgärden och följt rekommendationer mer noggrant. Skolstängningar i samband med andra åtgärder för att förhindra smittspridningen i samhället hade varit ett effektivt skydd. Vi måste värdera människoliv och tänka på alla sårbara människor i samhället. Om inte Folkhälsomyndigheten tycker detta är rimligt, verkar experter i resten av Europa ha en annan åsikt och uppfattning.

Av Bianca Mihai – Info Express.
E: hello@infoexpress.se

- Annons -

Latest Articles