måndag, april 12, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img
HemSamhälleAvgaser kan öka risken att utveckla diabetes typ 2

Avgaser kan öka risken att utveckla diabetes typ 2

-

Forskare har funnit att långvarig exponering i för höga halter av trafikrelaterade luftföroreningar kan innebära en ökad risk att utveckla diabetes typ 2. 

I studien, som publicerats i tidskriften Diabetes, analyserade forskarna data från cirka 3000 deltagare i KORA (Cooperative Health Research som genomförts i regionen Augsburg, Tyskland 2006-2008). Alla individer intervjuades och undersöktes fysiskt. Forskarna tog också blodprov, där de tittade på olika markörer för insulinresistens och inflammation. Individer som inte hade diabetes genomgick ett oralt glukostoleranstest för att upptäcka om deras glukosmetabolism försämrats. Forskarna jämförde dessa data med halterna av luftföroreningar på deltagarnas bostadsort.

– Resultaten visade att personer som redan har en nedsatt glukosmetabolism, så kallade pre-diabetiker, är särskilt utsatta för effekterna av luftföroreningar, säger Kathrin Wolf, huvudförfattare till studien från Helmholtz Zentrum München.
Det visar sig att de som bor nära en starkt trafikerad gata har större risk att insjukna i diabetes typ 2. Avgaserna triggar igång en lågintensiv kronisk inflammation som startar med en immunreaktion i lungorna som sedan sprider sig till andra delar av kroppen, som i sin tur orsakar insulinresistens, vilken ökar risken för diabetes typ 2.

Man har även sett att kvinnor som bor i områden med mycket luftföroreningar löper nästan dubbelt så stor risk att drabbas av diabetes under graviditeten.

Det har även gjorts studier i Boston där de konstaterade att personer med diabetes kan ha högre risk för att drabbas av hjärtproblem i samband med höga luftföroreningsnivåer.

- Annons -