Rekordmånga vill ha skuldsanering

Klipper kreditkort. Fotograf: Mostphoto

Intresset för skuldsanering fortsätter att öka, visar nya siffror från Kronofogden. Aldrig tidigare har så många sökt och beviljats skuldsanering som under förra året.
 – Det är glädjande att så många söker, eftersom vi vet att det finns många överskuldsatta. Samtidigt är den uppåtgående trenden oroväckande med tanke på att vi fortfarande har en relativt god konjunktur med låga räntor och en bra arbetsmarknad, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden

Att gå igenom en skuldsanering under fem år är tufft. Men de som kommer ut på andra sidan kan starta ett nytt liv.
– Vi ser många exempel där glädjen kommer tillbaka och ett stort tryck lättar från axlarna, säger Per-Olof Lindh. 

Intresset för skuldsanering har ökat kraftigt de senaste åren och i fjol noterades nya rekordnivåer. 20 513 personer ansökte, vilket motsvarar en ökning med cirka 15 procent jämfört med 2018. Även antalet beviljade skuldsaneringar ökar – från 10 752 personer år 2018 till 12 250 under fjolåret. Det innebär att fler skuldsatta än någonsin fick sin ansökan beviljad.

Men i takt med att fler har fått upp ögonen för skuldsanering har andelen beviljade ansökningar minskat, från cirka 58 procent 2018 till 52 procent förra året.

– En del av dem som söker är inte tillräckligt väl förberedda. Du behöver både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder, och kunna visa att du gjort ansträngningar för att förbättra din situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk, säger Per-Olof Lindh och fortsätter:

– Ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. De hjälper dig hela vägen så att sannolikheten att få skuldsanering och att klara av den ökar. I förra veckan lanserade vi även en ny digital ansökningstjänst, med olika frågor och funktioner som gör det lättare att göra rätt.

Skuldsanering – chans till en ekonomisk nystart

Oftast är det omvälvande livshändelser som lett till ekonomiska problem för de svårast skuldsatta, exempelvis en skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom. De senaste åren har även skulder kopplade till spel synts allt oftare i ansökningarna om skuldsanering.

– De flesta människor som söker skuldsanering lever med mycket små marginaler. Vissa har tappat livsgnistan, andra skäms över sin situation. För dessa personer kan en skuldsanering vara en livsavgörande vändning; en chans att återvända till ett liv där ekonomin inte alltid spelar huvudrollen. Efteråt vittnar många om stora livsförändringar, säger Per-Olof Lindh.

De allra flesta, nio av tio, fullföljer sin skuldsanering och får inga nya skulder hos Kronofogden.

Personlig kontakt ska få fler att söka

Trots att historiskt många har fått skuldsanering de senaste åren finns det fortfarande många som inte ansöker.

– Vi har ringat in drygt 60 000 personer i våra register, som inte bedöms kunna betala sina skulder under överskådlig tid – kvinnor och män som troligtvis skulle beviljas skuldsanering om de bara sökte. Därför vill vi på olika sätt få dem att överväga möjligheten att ansöka om skuldsanering, bland annat genom personlig kontakt, säger Per-Olof Lindh.

Kontakt och mer information

Du hittar regional statistik uppdelad på län och kommun på sidan: www.kronofogden.se/statistikskuldsanering.html. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Fakta om skuldsanering och lagändringen 2016

  • Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.
  • Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, antingen digitalt eller genom att fylla i en pappersblankett. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till.
  • När Kronofogden beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått är du skuldfri.
  • Lagändringen i november 2016 har gjort det enklare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden efterfrågar färre uppgifter och det går även att ansöka på webben. Det finns också förändringar som syftar till att göra det lättare att klara av skuldsaneringen. En av förändringarna är att du har två betalningsfria månader per år. En annan är att du betalar en summa per månad till Kronofogden som sedan fördelar till dem som ska ha betalt. Tidigare låg det ansvaret på den skuldsatta. En tredje nyhet är att personer med barn kan beviljas en förkortad betalningsplan.