Kraftig minskning av fordonsskulder

Antalet p-böter som överlämnas till Kronofogden har mer än halverats på fem år, från ungefär 219 000 ärenden år 2014 till drygt 83 000 i fjol. Foto: Kronofogden

Nya siffror från Kronofogden visar att fordonsskulderna har minskat med 200 miljoner kronor sedan förra året. 
– Myndigheternas offensiva samarbete mot bilmålvakter ger tydliga resultat, säger analytiker Johan Krantz. 

Vid årsskiftet hade drygt 97 000 personer och organisationer omkring 1,6 miljarder kronor i fordonsskulder, det vill säga felparkeringsavgifter, fordonsskatter, infrastrukturavgifter (exempelvis broavgifter) och trängselskatter. Det är en minskning med ungefär 4 000 personer och nästan 200 miljoner kronor jämfört med 2018.

Det är framför allt skulderna för obetalda felparkeringsavgifter, alltså det som ofta kallas p-böter, som har minskat – från 696 miljoner kronor 2018 till 518 miljoner kronor 2019. Antalet p-böter som överlämnas till Kronofogden har mer än halverats på fem år, från ungefär 219 000 ärenden år 2014 till drygt 83 000 i fjol. 

– Vi ser en positiv trend även för fordons- och trängselskatterna, även om minskningen är mer blygsam än för felparkering, säger Johan Krantz.

Minskningen är dock inte bara kopplad till att färre ärenden skickas till Kronofogden, utan beror också på att stora skulder från 2014 preskriberades vid årsskiftet (skulder till staten skrivs normalt av efter fem år).

Arbetet mot bilmålvakter ger resultat

– Det är tydligt att lagändringen 2014 har haft effekt. Bilister parkerar rätt eller betalar för sin parkering i större utsträckning än tidigare. Vi ser också att kommunerna och polisen har intensifierat sitt arbete med att bogsera bort bilar från gatorna så att de inte kan skuldsättas mer, säger Johan Krantz.

Under 2018 introducerades en ny arbetsmetod i arbetet mot bilmålvakter. Genom ett samarbete mellan Kronofogden, Skatteverket, Transportstyrelsen och konkursförvaltare runtom i landet sätts målvakterna nu i personlig konkurs, vilket gör bilarna olagliga att använda.

– Detta syns tydligt i de sjunkande skuldbeloppen för de mest skuldsatta målvakterna, även om en del av minskningen beror på preskription. Men det offensiva arbetet har också bidragit till att de nu får relativt få nya skulder, säger Johan Krantz, och fortsätter:

– Det finns visserligen några individer med många nya ärenden. Men för den person som fick flest nya skulder förra året, 843 stycken, rörde det sig nästan uteslutande om obetald fordonsskatt. Det tyder på att bilarna kan ha lämnat landet.

Minskningen innebär att den totala skulden för de 30 mest skuldsatta bilmålvakterna har sjunkit från 275 till 143 miljoner kronor på knappt två år.

Kontakt och mer information

Du hittar två excelfiler med statistik på läns- och kommunnivå längst ner i pressmeddelandet. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Fakta om bilmålvakter och lagändringen 2014

  • Begreppet bilmålvakt används om personer som är registrerade ägare till ett fordon i stället för dess verkliga ägare. På så sätt kan den verkliga ägaren slippa exempelvis felparkeringsavgifter, skatter och trafikförsäkring.
  • Bilmålvakter är i regel personer som redan har stora skulder hos Kronofogden och som saknar utmätningsbara tillgångar. De kan vara registrerade som ägare till hundratals eller i vissa fall tusentals bilar.
  • Från den 1 juli 2014 kan fordon med obetalda fordonsskulder tas i anspråk och säljas av Kronofogden för att betala skulderna. Detta gäller även om fordonet har bytt ägare. Men de allra flesta fordon som är registrerade på bilmålvakter är värda för lite för att det ska vara lönsamt för Kronofogden att försöka sälja dem.
  • Om ägaren till ett felparkerat fordon har obetalda felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor har kommunen rätt att omhänderta och flytta fordonet. Ett omhändertaget fordon återlämnas först då alla felparkeringsavgifter och kostnader för flytten är betalda.
  • Inför ett bilköp kan köparen kontrollera med Transportstyrelsen om det finns obetalda skulder kopplat till fordonet som beslutats efter den 1 juli 2014.
  • Reglerna gäller endast för skulder som beslutats efter den 1 juli 2014.