Forskare varnar för klimatförändringarnas påverkan på livsmedel och hav

Extremt väder allt vanligare med klimatförändringarna ©123RF/European Union–EP

På onsdagen presenterade FN:s klimatforskare nya bevis inför ledamöterna för hur klimatförändringarna påverkar livsmedelsproduktionen och världshaven.

Två rapporter från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) belyser kopplingen mellan klimatförändringarna och jordbruket, samt hur de påverkar haven och istäckena. Klimatpanelens rapporter presenterades för ledamöter i Europaparlamentets utskott för miljö, utveckling respektive fiske onsdagen den 6 november.

Livsmedelsproduktion och klimatförändringar

Professor Jim Skea förklarade att klimatförändringarna förvärrar markförstörelse (exempelvis försurning, erosion och nedsmutsning), vilket i sin tur påverkar både infrastruktur och människors uppehälle negativt. Bättre markanvändning kan bidra till att tackla klimatförändringarna men måste kompletteras med andra åtgärder, sade han.

Dr Jean- François Soussana noterade att livsmedelssystemet står för mellan en femtedel och en tredjedel av alla växthusgasutsläpp som orsakas av människor. På samma gång påverkar klimatförändringarna livsmedelssäkerheten genom minskad produktion av grödor som majs och vete. Han varnade för att vår livsmedelsförsörjning i framtiden kommer bli allt mindre stabil då omfattningen och frekvensen för extrema väderomslag ökar.

21-37 procent av de totala, av människan orsakade, växthusgasutsläppen beräknas komma från livsmedelsproduktion, -transporter, -behandling och -distribution.

Allt snabbare havsnivåhöjning

Enligt forskarna ökar havsnivåhöjningen i allt snabbare takt, främst tack vare att istäckena på Grönland och Antarktis smälter allt snabbare.

Professor Hans-Otto Pörtner varnade för att havsnivån beräknas stiga med 5 meter fram till år 2030 i ett ”business as usual”-scenario. Dessutom, i hav där vattnet värms upp har det marina livet allt mindre tillgång till syre och näringsämnen, vilket riskerar livsmedelssäkerheten i samhällen som är beroende av fiske.
– För att minska omfattningen av klimatförändringarnas inverkan är varje form av uppvärmning viktig, och varje år blir viktigt, varje val, och allra viktigast den politiska och samhälleliga viljan är viktig, sade han.
Rapporter från FN:s klimatpanel

  • Klimatpanelen är FN:s organ för att utvärdera vetenskapen om klimatförändringarna
  • I augusti presenterade den en rapport om klimatförändringarna och land, och i september om haven och kryosfären i ett föränderligt klimat
  • Rapporterna är det senaste vetenskapliga bidraget till klimattoppmötet (COP25) som kommer att hållas i Madrid i december