Taxibolagen fortsätter att köra för fort

Almedalsvagen. Foto: transportstyrelsen

Trots aktiva insatser och dialog med de stora taxibolagen fortsätter de att höra till de värsta fartsyndarna på våra vägar. En studie som gjorts av VTI visar att hastighetsöverträdelserna ligger på ungefär samma nivåer som 2017.

Studien har avgränsats till två vägsträckor där andelen taxitrafik är hög: E4 mellan Stockholm och Arlanda samt riksväg 40 mellan Göteborg och Landvetter. Där har hastighetsmätningar med laser gjorts av NTF under perioderna april – juni 2017 och april – juni 2019. Mätresultaten har därefter analyserats av VTI.

Resultaten från studien visar fler än 90 procent av taxiförarna kör för fort på de studerade vägsträckorna där hastighetsbegränsningen är 80 km/tim.

– Många taxibolag arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor, men det återspeglas inte på vägen när det gäller hastighetsefterlevnad, säger Anna Vadeby på VTI som lett studien. Det behövs nya arbetsmetoder för att få företag att prioritera frågan

Hösten 2017 och 2018 har Trafikverket, Transportstyrelsen och Polisen fört dialog med de stora taxibolagen för att tillsammans hitta lösningar för en bättre hastighetsefterlevnad. Tidigare studier har också visat att företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan når bättre resultat vad gäller hastighetsefterlevnad.

– Samverkan är en bra väg framåt att nå hastighetsefterlevnad eftersom det inte är en enskild aktör som kan förändra allt. Det handlar om att beställare tar ansvar, företagen tar ansvar och föraren tar ansvar, och givetvis ska vi som berörd myndighet ta vårt ansvar och se till att reglerna följs, säger Mikael Kyller, utredare på Transportstyrelsen.

Att följa hastighetsbegränsningarna är avgörande för att minska antal dödade och skadade i trafiken. Om alla minskar hastigheten med 1 km/h kan 15 liv per år sparas, visar beräkningar. Yrkestrafiken har ett särskilt ansvar för att påverka trafikrytm och hastighetsefterlevnad hos andra trafikanter.

VTI:s undersökning presenteras i dag på Tylösandsseminariet, en av Sveriges största mötesplatser i trafiksäkerhetsfrågor.