lördag, november 28, 2020

Arbetsliv

Sveriges finansminister säger nej till skattelösning för Öresundspendlare under coronakrisen

0
Det ser inte ut att bli något skatteundantag för Öresundspendlare som jobbat hemifrån under coronakrisen. Efter att ha diskuterat saken med regeringarna i Danmark, Finland och Norge tänker den svenska regeringen i nuläget inte vidta några åtgärder, skriver finansminister Magdalena Andersson (S) i ett...

Familjebildning minskar kvinnors sannolikhet att ha välavlönade jobb

0
Efter första barnets födelse ökar kvinnors frånvaro från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är ensamma om sin kompetens på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering. Nyckelpersoner på en arbetsplats...

Covid-19: Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten

0
Ungdomsarbetslöshet fortsätter att vara ett av de främsta orosmomenten efter coronakrisen. Läs mer om vilka åtgärder EU vidtar för att hjälpa unga att få jobb. Covid-19 kan leda till framväxten av en ”lockdown”-generation, eftersom krisen drabbar ungas förutsättningar att få jobb. Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) har pandemin...

Arbetslösheten ökar i hela landet

0
Arbetslösheten fortsätter att öka i samtliga län och låg i slutet av juni på 9,0 procent. Hårdast drabbas unga och utrikes födda. I slutet av juni var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 466 000 personer. Detta är en ökning med 130 000 personer jämfört med...

Bättre arbetsförhållanden för lastbilsförare i hela EU

0
Nya EU-regler för vägtransporter ska stoppa snedvridning av konkurrensen i sektorn och samtidigt ge bättre arbetsvillkor för förarna. Idag (8 juli n.r.) kommer parlamentsledamöterna att rösta om mobilitetspaketet för vägtransporter i plenum, efter att det antogs av transportutskottet i juni. De nya reglerna har preliminärt avtalats...

Nya skärpta regler för arbetsplatsen

0
Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla och kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Det är en av nyheterna i Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas. Dessutom skärps kraven på rörelseutrymme vid arbete som innebär...

Ekonomi

Intervju med det nya skatteutskottets ordförande: Vi kan inte fortsätta tillåta skatteparadis i EU

0
Europaparlamentets underutskott för skattefrågor kommer att bli det europeiska navet för debatt om skattefrågor, lovade Paul Tang (S&D, Nederländerna), utskottets nyvalda ordförande. Vad kommer parlamentets nya utskott för skattefrågor främst att fokusera på? – Vi befinner...

En rättvis omställning till den gröna ekonomin för alla Europas regioner

0
Skiftet mot en klimatneutral ekonomi innebär en enorm omställning för koldioxidberoende regioner. Ta reda på hur Fonden för en rättvis omställning kommer att hjälpa till. EU är fast beslutet att uppnå klimatneutralitet till år 2050 och har...

BNP föll mer i Sverige än Danmark under årets andra kvartal

0
I både Sverige och Danmark har den ekonomiska utvecklingen fallit dramatiskt under coronakrisen. Danmarks ekonomi har dock klarat sig bättre än den svenska, om man ser till utvecklingen i ländernas bruttonationalprodukt (BNP) under årets...