tisdag, december 11, 2018

Nobelpristagarna besöker Uppsala

Nobelpristagarna i kemi och i fysik 2018 besöker Uppsala universitet den 13 december och föreläser inför en stor publik i universitetets aula om forskningen som ledde fram till Nobelpriset. Sedan många år tillbaka är det...

Lysande järnmolekyl kan ge billigare solenergi

Nu har forskare för första gången lyckats skapa en järnmolekyl som kan fungera både som fotokatalysator för att producera bränsle och i solceller för att framställa el. Resultatet i studien visar att denna järnmolekyl...

MatchIT ska matcha nyanlända programmerare mot jobb i IT-branschen

Enligt en prognos från IT-branschen kommer det att behövas ytterligare 70 000 programmerare i Sverige år 2022. Detta samtidigt som det finns många nyanlända i landet som har universitetsexamen och viss erfarenhet inom programmering,...

CSN-lån för körkortsutbildning bra för transportnäringen

Den 1 september blir det möjligt för arbetslösa att låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Detta gynnar transportnäringens kompetensförsörjning eftersom branschens yrken i stor utsträckning kräver körkort Transportföretagens mätningar visar att transportnäringen...

Skolverket och motorbranschen samverkar om yrkesprov

Lackerarnas yrkesnämnd, LYN, kommer att vara en del av Skolverkets försöksverksamhet för att utveckla yrkesprov inom fordonslackering under en femårsperiod med start hösten 2018. Detta kommer att bidra till att stärka kvaliteten på lackeringsutbildningen...

Lunds universitet satsar på uppdragsutbildning

Lunds universitet anställer nu ett antal nya affärsutvecklare till uppdragsutbildning. Satsningen är en del av ett strategiskt arbete för att stärka samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn och ska bidra till att samhället...

Nytt bidrag för bättre ljus i skolan

En god ljusmiljö är en förutsättning för att vi kan utföra våra arbetsuppgifter på ett bra sätt. I skolan har den fysiska miljön och belysningen dessutom en stor betydelse för lärandet. Boverket erbjuder nu...

Regeringen vill lösa problem för de som utbildat sig till tandläkare i Polen

Det är relativt vanligt att svenska medborgare utbildar sig till tandläkare i Polen. Nationella förändringar av utbildnings- och praktiksystemet i Polen har dock medfört att de som inte kan polska hamnat i kläm utan...

ThorenGruppen tar ansvar för SFI-bristerna i Malmö stad

Efter Kalla Faktas granskning av Astars SFI-verksamhet på Liljeholmen genomförde moderbolaget ThorenGruppen en intern kartläggning som uppvisade brister vid Astars SFI-utbildning i Malmö. ThorenGruppen kontaktade Malmö Stad redan den 13 februari för att inleda...

Malmö stad väljer att polisanmäla Hermods

Den 19 mars meddelade AcadeMedia att man vid en intern granskning av dotterbolaget Hermods sfi-undervisning i Malmö identifierat att felaktig information lämnats till Malmö stad om vilka lärare som undervisat deltagarna. Tre chefer i olika positioner...