lördag, januari 16, 2021

Guide för särskilt stöd i digital undervisning

0
I en tid då pandemi härjar i stora delar av Europa, föreslås ofta distansundervisning, där elever kan delta i skolans undervisning digitalt. Frågan är vilka möjligheter och hinder som finns i den digitala undervisningen för elever som behöver extra stöd för sitt lärande. Forskare...

Nytt centrum för kärnvapennedrustning till Uppsala universitet

0
Regeringen har i dag beslutat att ge uppdraget att inrätta ett nytt nationellt kunskapscentrum för forskning om kärnvapennedrustning till Uppsala universitet. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv med forskare inom bland annat freds- och konfliktforskning, kärnfysik, artificiell intelligens (AI) och statsvetenskap, kommer blivande Alva Myrdal-centrum bedriva...

Billigt munskydd stoppar 85 procent av hostdropparna

0
Forskare vid LTH har filmat hostningar genom olika munskydd med extremt hög tidsupplösning – 8 000 bilder per sekund – och hög känslighet med hjälp av laser. Detta har gjort det möjligt att räkna antalet droppar samt mäta deras hastighet med stor noggrannhet. De...

Forskare pekar på svåra brister i EU:s flyktingpolitik

0
Flyktingpolitiken i Europa från 2015 och framåt kan beskrivas som ett misslyckande, menar forskare i EU-projektet RESPOND, som studerat flyktingars situation i 11 olika europeiska länder. Intervjuer med flyktingarna själva och olika samhällsaktörer målar upp en dyster bild av situationen. Snabba lagändringar, som inte alltid...

Pappadepression går hand i hand med otrygg relation till partnern

0
Att bli förälder innebär ofta stor lycka, men inte alltid. Föräldraskapet innebär också utmaningar, stress, och är för vissa människor en trigger för depression. En ny studie visar att manlig förlossningsdepression är vanligare hos män som är otrygga i sin parrelation. Depression drabbar så många...

Svenskt rederi utvecklar segelfartyg för att frakta bilar över Atlanten

0
Ett segelfartyg som kan frakta 7 000 bilar över Atlanten på 12 dagar ¬– med 90 procent lägre utsläpp än dagens dieselfartyg. Det kan bli verklighet 2024 om allt går enligt rederiet Wallenius Marines planer. Det uppger Dagens industri. Wallenius Marines är ett av Sveriges...

Mom2B-appen ska identifiera kvinnor i riskzon

0
Förlossningsdepression drabbar ungefär tolv procent av alla mammor i Sverige. Det finns effektiva behandlingar, det gäller bara att kunna identifiera vilka kvinnor som riskerar att drabbas. Forskaren och läkaren Alkistis Skalkidou och hennes forskarteam vid Uppsala universitet, har utvecklat en app till hjälp med...

Järn i dubbelstjärna speglar galaxens kemiska evolution

0
Dubbelstjärnornas dans runt varandra ger nya ledtrådar till den kemiska utvecklingen i vår galax, Vintergatan. Det framgår av en aktuell forskningsstudie. För första gången har man satt fingret på sambandet mellan vissa dubbelstjärnors omloppstider och mängden järn i stjärnornas inre. Dubbelstjärnor är system med två...

Förtätning kan vara både bra och dåligt för hälsan

0
Både urbana grönområden och urban förtätning är förknippat med lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Detta till synes förbryllande resultat rapporteras i en ny artikel som är publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health. Studien är gjord av IBF:s professor i miljöpsykologi Terry Hartig, tillsammans med...

Annons

Arkiv

Annons

Annons